ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ย้อนหลัง มหาวิทยาลัยนครพนม
ค้นหาข่าวประจำ ปี |

รายการข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559
เดือน พฤษภาคม
ลำดับที่ ข่าว
1 ผู้ชนะการเสนอราคาพัสดุเสื่อมสภาพ จำนวน 16 รายการ    อ่าน 42
ประกาศเมื่อ 19/5/2559 สิ้นสุดประกาศ 24/5/2559

เดือน เมษายน
ลำดับที่ ข่าว
4 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 16 รายการ    อ่าน 345
ประกาศเมื่อ 28/4/2559 สิ้นสุดประกาศ 13/5/2559
3 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาห้องเรียนอัจฉริยะ    อ่าน 49
ประกาศเมื่อ 19/4/2559 สิ้นสุดประกาศ 22/4/2559
2 ประกาศยกเลิกผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยนครพนม ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน 1,355
ประกาศเมื่อ 4/4/2559 สิ้นสุดประกาศ 6/4/2559
1 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โฆษณาและเผยแพร่ ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ ที่ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ    อ่าน 89
ประกาศเมื่อ 4/4/2559 สิ้นสุดประกาศ 7/4/2559

เดือน มีนาคม
ลำดับที่ ข่าว
4 ข้อกำหนดและขอบเขตราคา (TOR) และเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างอาคาร Line shelter สำหรับจอดเครื่องบิน ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน 223
ประกาศเมื่อ 15/3/2559 สิ้นสุดประกาศ 17/3/2559
3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาห้องเรียนอัจฉริยะ    อ่าน 77
ประกาศเมื่อ 15/3/2559 สิ้นสุดประกาศ 18/3/2559
2 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์การศึกษาห้องเรียนอัจฉริยะ ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2559    อ่าน 712
ประกาศเมื่อ 15/3/2559 สิ้นสุดประกาศ 17/3/2559
1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้างอาคาร Line shelter สำหรับจอดเครื่องบิน    อ่าน 125
ประกาศเมื่อ 14/3/2559 สิ้นสุดประกาศ 17/3/2559

เดือน กุมภาพันธ์
ลำดับที่ ข่าว
4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจัดจ้างตัดชุดสูทนักศึกษาวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ)    อ่าน 70
ประกาศเมื่อ 23/2/2559 สิ้นสุดประกาศ 1/3/2559
3 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยนครพนม ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน 127
ประกาศเมื่อ 16/2/2559 สิ้นสุดประกาศ 18/2/2559
2 ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์(e-doccument)    อ่าน 96
ประกาศเมื่อ 9/2/2559 สิ้นสุดประกาศ 12/2/2559
1 สอบราคาซื้อระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) จำนวน 1 ระบบ    อ่าน 94
ประกาศเมื่อ 9/2/2559 สิ้นสุดประกาศ 15/2/2559

เดือน มกราคม
ลำดับที่ ข่าว
12 ผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ห้องปฏิบัติการสัตวศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ครั้งที่ 2    อ่าน 84
ประกาศเมื่อ 21/1/2559 สิ้นสุดประกาศ 23/1/2559
11 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอพักนักศึกษา ความจุ 200 คน    อ่าน 321
ประกาศเมื่อ 21/1/2559 สิ้นสุดประกาศ 25/1/2559
10 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางระบบตู้สาขาพร้อมเดินสายติดตั้งภายในภายนอก    อ่าน 76
ประกาศเมื่อ 20/1/2559 สิ้นสุดประกาศ 23/1/2559
9 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาชุดปฏิบัติการเกษตรชลประทาน จำนวน 1 รายการ    อ่าน 98
ประกาศเมื่อ 20/1/2559 สิ้นสุดประกาศ 27/1/2559
8 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาชุดครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายพื้นฐานและอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (e-bidding)    อ่าน 262
ประกาศเมื่อ 12/1/2559 สิ้นสุดประกาศ 15/1/2559
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวมพร้อมครุภัณฑ์ ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม    อ่าน 792
ประกาศเมื่อ 12/1/2559 สิ้นสุดประกาศ 18/1/2559
6 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 4 รายการ ครั้งที่ 2    อ่าน 123
ประกาศเมื่อ 12/1/2559 สิ้นสุดประกาศ 18/1/2559
5 ผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาครุภัณฑ์การศึกษาห้องปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่มและครุภัณฑ์การศึกษาห้องปฏิบัติการแม่บ้าน    อ่าน 84
ประกาศเมื่อ 12/1/2559 สิ้นสุดประกาศ 15/1/2559
4 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาชุดครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายพื้นฐานและอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน 77
ประกาศเมื่อ 8/1/2559 สิ้นสุดประกาศ 13/1/2559
3 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวมพร้อมครุภัณฑ์ ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน 88
ประกาศเมื่อ 6/1/2559 สิ้นสุดประกาศ 8/1/2559
2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวมพร้อมครุภัณฑ์ ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม    อ่าน 98
ประกาศเมื่อ 5/1/2559 สิ้นสุดประกาศ 8/1/2559
1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) จำนวน 1 รายการ    อ่าน 94
ประกาศเมื่อ 5/1/2559 สิ้นสุดประกาศ 8/1/2559