ติดต่อเรา

บัณฑิตศึกษา กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนครพนม

103 หมู่ 3 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยนครพนม ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 โทรสาร 0-4253-2479

หรือส่งข้อความถึงบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ที่ฟอร์มข้างล่างนี้

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com