ม.นครพนม ประชุมหารือการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแพงพนม ชั้น 4 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานประชุมหารือการจัดการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ของมหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีคณบดี และรองฝ่ายวิชาการ จากแต่ละคณะ/วิทยาลัย เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาแนวทางการดูแลและกำกับติดตามนักศึกษาต่างชาติ การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่กลับภูมิลำเนาเดิม ตั้งแต่ช่วงการเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และรัฐบาลมีนโยบายและมาตรการการควบคุมการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการวัดและประเมินผลการเรียนของนักศึกษาชาวต่างประเทศที่กลับสู่ภูมิลำเนาเดิม และไม่สามารถกลับเข้ามาในประเทศไทยเพื่อเข้ารับการศึกษาและวัดประเมินผลการเรียนตามที่มหาวิทยาลัยนครพนมกำหนดได้ ทางมหาวิทยาลัยนครพนมได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอน และประเมินผลออนไลน์ มาตั้งแต่ช่วงภาคเรียน ที่ 1/2563 มาจนถึง ภาคเรียนที่ 2/2563

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ม.นครพนม ประชุมหารือการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ม.นครพนม ประชุมหารือการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
ม.นครพนม ประชุมหารือการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
ม.นครพนม ประชุมหารือการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
ม.นครพนม ประชุมหารือการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
ม.นครพนม ประชุมหารือการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
ม.นครพนม ประชุมหารือการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
ม.นครพนม ประชุมหารือการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
ม.นครพนม ประชุมหารือการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
ม.นครพนม ประชุมหารือการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
ม.นครพนม ประชุมหารือการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
ม.นครพนม ประชุมหารือการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
ม.นครพนม ประชุมหารือการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com