ม.นครพนม ให้สิทธิ์บัณฑิตแต่งกายตามเพศสภาพในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ในที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิตพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2562 วานนี้ (10 พ.ย.63) ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจิตรา ธงพานิช ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธาน นอกจากได้หารือถึงแนวทางและขั้นตอนการฝึกซ้อมบัณฑิตตามรูปแบบวีถีใหม่ (New Normal) พร้อมมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด Covid-19 อีกหนึ่งวาระในที่ประชุมคือการกล่าวถึงการแต่งกายของบัณฑิตตามเพศสภาพ ถือเป็นปีแรกที่มหาวิทยาลัยนครพนมให้สิทธิ์แก่นักศึกษาหรือบัณฑิตที่มีลักษณะทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิดได้แต่งกายตามอัตลักษณ์ทางเพศปัจจุบันได้ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 และระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. 2563 กำหนดหลักเกณฑ์การแต่งกายของนักศึกษาที่มีอัตลักษณ์ทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด ตามสิทธิมนุษยชนในรัฐธรรมนูญ ปราศจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ หมวด 1 การแต่งกายปกติ ข้อ 7 นักศึกษาที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิด มีสิทธิแต่งกายเข้าชั้นเรียนเข้าสอบวัดผล และเข้าฝึกปฏิบัติงานตามเพศวิถีของตนได้ และในหมวด 2 การแต่งกายของผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้ารับพระราชทานปริญญา ข้อ 12 ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือเพศสภาพไม่ตรงกับเพศโดยกำเนิด มีสิทธิ์แต่งกายและจัดส่งรูปภาพที่มีการแต่งกายชุดครุยวิทยฐานะ เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรตามเพศสภาพของตนได้ โดยแต่งกายในลักษณะเป็นระเบียบเรียบร้อย และถูกต้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการใช้ชุดครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2550 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2553

ทั้งนี้ที่ประชุมได้ให้ทางคณะ/วิทยาลัย สำรวจข้อมูลและจำนวนของบัณฑิตที่ต้องการแต่งกายตามเพศสภาพให้แน่นอน โดยประกาศไปยังบัณฑิตผู้ที่ประสงค์แต่งกายตามเพศสภาพ ได้เขียนคำร้องแสดงความประสงค์ขอแต่งกายตามเพศสภาพเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ทางเว็บไซต์ http://reggraduate.npu.ac.th/ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ก่อนจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 นี้ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 0 4253 2477-8 ต่อ 702

ภาพ/ข่าว : งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กองกลาง (กองบริหารงานทั่วไป) สำนักงานอธิการบดี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com