ม.นครพนม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในแนวปฏิบัติโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในแนวปฏิบัติโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โดยมีรองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธาน มีคณาจารย์และนักวิจัยจากหน่วยงานต่าง ๆ ตัวแทนจากตำบลต่างๆ เข้าร่วมประชุมผ่าน VDO Conference ณ ห้องพนมเมธี ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม
ซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ อดีตคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายแนวทางการดำเนินงาน และการฝึกปฏิบัติการรายงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณา (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ผ่าน VDO Conference นอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยนครพนม เกี่ยวกับโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วของประเทศ (U2T)”
ทั้งนี้หาวิทยาลัยนครพนมมีพื้นที่รับผิดชอบโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) จำนวนทั้งสิ้น 99 ตำบล ภายใต้การกำกับดูแลของคณาจารย์จากแต่ละคณะและวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบและสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันให้กับบุคลากร อาจารย์ที่รับผิดชอบโครงการของมหาวิทยาลัยนครพนมต่อไป
ภาพ/ข่าว : งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กองกลาง (กองบริหารงานทั่วไป) สำนักงานอธิการบดี
ม.นครพนม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในแนวปฏิบัติโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
ม.นครพนม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในแนวปฏิบัติโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
ม.นครพนม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในแนวปฏิบัติโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
ม.นครพนม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในแนวปฏิบัติโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
ม.นครพนม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในแนวปฏิบัติโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
ม.นครพนม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในแนวปฏิบัติโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
ม.นครพนม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในแนวปฏิบัติโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
ม.นครพนม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในแนวปฏิบัติโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
ม.นครพนม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในแนวปฏิบัติโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
ม.นครพนม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในแนวปฏิบัติโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com