ม.นครพนม ประชุมเตรียมความพร้อมจัดพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.นครพนม (MOU)

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธาน การประชุมการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม (MOU) เพื่อหารือและกำหนดแนวทางการดำเนินงานพิธีลงนาม ฯ โดยมีคณะผู้บริหาร และผู้อำนวยการกองในสังกัดสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องพนมรวี ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม
การดำเนินงานพิธีลงนาม ฯ ในครั้งนี้ 1.เพื่อจัดทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนมกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม และหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการพัฒนาบุคลากร การศึกษาวิจัยและพัฒนา การให้พื้นที่บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดนครพนม 2.เพื่อสร้างเครือข่ายการดำเนินการด้านการบริการวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา รวมถึงงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาควิชาการและหน่วยงานส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครพนม และ 3.เพื่อพัฒนาชุมชนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้กำหนดการพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนม กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ในวันอังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ ชั้น 3 อาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม (เขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์)
ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ม.นครพนม ประชุมเตรียมความพร้อมจัดพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.นครพนม (MOU)
ม.นครพนม ประชุมเตรียมความพร้อมจัดพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.นครพนม (MOU)
ม.นครพนม ประชุมเตรียมความพร้อมจัดพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.นครพนม (MOU)
ม.นครพนม ประชุมเตรียมความพร้อมจัดพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.นครพนม (MOU)
ม.นครพนม ประชุมเตรียมความพร้อมจัดพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.นครพนม (MOU)
ม.นครพนม ประชุมเตรียมความพร้อมจัดพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.นครพนม (MOU)
ม.นครพนม ประชุมเตรียมความพร้อมจัดพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.นครพนม (MOU)
ม.นครพนม ประชุมเตรียมความพร้อมจัดพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.นครพนม (MOU)
ม.นครพนม ประชุมเตรียมความพร้อมจัดพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.นครพนม (MOU)
ม.นครพนม ประชุมเตรียมความพร้อมจัดพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.นครพนม (MOU)
ม.นครพนม ประชุมเตรียมความพร้อมจัดพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.นครพนม (MOU)
ม.นครพนม ประชุมเตรียมความพร้อมจัดพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.นครพนม (MOU)
ม.นครพนม ประชุมเตรียมความพร้อมจัดพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.นครพนม (MOU)
ม.นครพนม ประชุมเตรียมความพร้อมจัดพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.นครพนม (MOU)
ม.นครพนม ประชุมเตรียมความพร้อมจัดพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.นครพนม (MOU)
ม.นครพนม ประชุมเตรียมความพร้อมจัดพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.นครพนม (MOU)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com