ม.นครพนม ประชุมหารือเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษา 1/2563

วันนี้ (27 พฤษภาคม 2563) เวลา 13.00  ห้องพนมเมธี ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 4/2563 ซึ่งได้มีการหารือในประเด็นการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนสอนภาคการศึกษา 1/2563 ที่จะเปิดภาคการศึกษาในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ให้สอดรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

โดยมหาวิทยาลัยนครพนม ได้เตรียมความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอน ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่หนึ่งจัดการเรียนการสอน 100% ผ่าน Google Platform ผู้ใช้งานจำเป็นต้องมี Account E-mail ที่เป็นโดเมน @npu.ac.th และ Microsoft Platform ผู้ใช้งานจำเป็นต้องมี Account E-mail ที่เป็นโดเมน @ms.npu.ac.th โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่สองบางหลักสูตรสามารถเปิดห้องเรียนภายในมหาวิทยาลัยนครพนม โดยจะต้องดำเนินการตามมาตรการ Social Distancing อย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีต่าง  หรือข้อจำกัดของพื้นที่ที่นักศึกษาต้องเข้าชั้นเรียนออนไลน์ และกลุ่มที่สามรายวิชาภาคปฏิบัติ ห้องปฏิบัติการที่จะให้นักศึกษาเข้ามาเรียน ต้องมีการควบคุมทำความสะอาดอุปกรณ์ทุกชิ้นทั้งก่อนและหลังการใช้งาน จำกัดกลุ่มนักศึกษาที่ต้องเข้าห้องปฏิบัติการเป็นรอบ  เพื่อลดความแออัดภายในห้อง และดำเนินการตามมาตรการ Social Distancing อย่างเคร่งครัด

ด้านการเตรียมความพร้อมของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เปิดหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์การใช้งานโปรแกรมที่เกี่ยวข้องสำหรับจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เช่น การจัดคลาสเรียนใน Microsoft Teams  เทคนิคการทำข้อสอบและแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Form  เทคนิคการสร้าง E-book เป็นต้น ซึ่งคณาจารย์สามารถทำการฝึกอบรมออนไลน์ได้ที่ http://sharenlearn.npu.ac.th/ และสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล ได้เตรียมศูนย์บริการติดต่อสอบถามการใช้เครื่องมือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ต่าง  ผ่านทาง Line Group NPU Helpdesk Service ที่ http://line.me/ti/g/Xs5bpB8WdQ 

ข่าว/ภาพ : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม

ม.นครพนม ประชุมหารือเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษา 1/2563
ม.นครพนม ประชุมหารือเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษา 1/2563
ม.นครพนม ประชุมหารือเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษา 1/2563
ม.นครพนม ประชุมหารือเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษา 1/2563
ม.นครพนม ประชุมหารือเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษา 1/2563
ม.นครพนม ประชุมหารือเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษา 1/2563
ม.นครพนม ประชุมหารือเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษา 1/2563
ม.นครพนม ประชุมหารือเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษา 1/2563
ม.นครพนม ประชุมหารือเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษา 1/2563
ม.นครพนม ประชุมหารือเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษา 1/2563

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com