ม.นครพนม ร่วมมือ NIA ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคมชุมชนท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม

วันนี้ (14 เมษายน 2563) เวลา 9.00 น. อาจารย์ ดร.อนิรุทธิ์  ผงคลี รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม และคณะทำงานงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับกลุ่มชุมชน เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนท์ กับ ดร.อำพล อาภาธนากร ผู้จัดการโครงการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และคณะทำงานจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) องค์การมหาชน เพื่อกำหนดจับคู่ผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้ระหว่างชุมชนกับผู้เสนอโครงการ ในโครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคมสำหรับชุมชนท่าเรือ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนาหว้า มหาวิทยาลัยนครพนม อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

กิจกรรมการประชุมกำหนดคู่ระหว่างผู้นำเสนอโครงการกับชุมชน สืบเนื่องจากการทำงานร่วมกันของชุมชนท่าเรือ มหาวิทยาลัยนครพนม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท และกลุ่มบริษัทเอกชนภาคีเครือข่าย ที่ได้ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคนในชุมชน ศึกษาสภาพปัญหาและความเป็นไปได้ในการพัฒนาพื้นที่ชุมชนร่วมกัน ซึ่งในครั้งนี้อยู่ในขั้นตอนของการนำเสนอโครงการเพื่อจับคู่การทำงานร่วมกับภาคเอกชนกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่าเรือ โดยมีผู้นำเสนอโครงการแก่ตัวแทนกลุ่มชุมชนในประเด็นต่าง ๆ อาทิเช่น นวัตกรรมการจัดการฟาร์มกระบือ นวัตกรรมการลาดสินค้าชุมชน การสร้างแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมแบบ Interactive Digital การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเสมือนจริง 360 องศา โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ นวัตกรรมโรงเพาะเลี้ยงหม่อนไหมในการทอผ้าเพื่อลดต้นทุนการผลิต นวัตกรรมเครื่องผลิตอาหารสัตว์อัดเม็ด และนวัตกรรมการผลิตแก็สชีวภาพจากมูลสัตว์ 

ทั้งนี้ ภาคเอกชนและกลุ่มชุมชน ที่ได้เสนอโครงการ จะทำข้อมูลเพิ่มเติม และศึกษารายละเอียดเพื่อพัฒนาการทำงานร่วมกันกับชุมชนต่อไป โดยมีมหาวิทยาลัยนครพนมเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาแก่ชุมชนต่อไป

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม

ม.นครพนม ร่วมมือ NIA ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคมชุมชนท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม
ม.นครพนม ร่วมมือ NIA ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคมชุมชนท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม
ม.นครพนม ร่วมมือ NIA ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคมชุมชนท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม
ม.นครพนม ร่วมมือ NIA ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคมชุมชนท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม
ม.นครพนม ร่วมมือ NIA ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคมชุมชนท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม
ม.นครพนม ร่วมมือ NIA ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคมชุมชนท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม
ม.นครพนม ร่วมมือ NIA ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคมชุมชนท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม
ม.นครพนม ร่วมมือ NIA ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคมชุมชนท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม
ม.นครพนม ร่วมมือ NIA ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคมชุมชนท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม
ม.นครพนม ร่วมมือ NIA ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคมชุมชนท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม
ม.นครพนม ร่วมมือ NIA ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคมชุมชนท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม
ม.นครพนม ร่วมมือ NIA ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคมชุมชนท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com