บุคลากร ม.นครพนม ประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน Work from Home เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับคณะ/วิทยาลัย ในสังกัด

วันที่ 23 มีนาคม 2563 งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป(กองกลาง) มหาวิทยาลัยนครพนม ประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน Work from Home เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับคณะ/วิทยาลัย ในสังกัดของมหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับ อาจารย์ ดร.อนิรุทธิ์ ผงคลี รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ให้เป็นไปตามมาตรการของภาครัฐ ในการลดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรง (โควิด-19) ที่ทางมหาวิทยาลัยได้ประกาศไว้เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ให้มีการงดการเรียนการสอนแบบบรรยายทุกประเภท และให้นำการสอนแบบออนไลน์มาใช้ทดแทน หรือเสริมการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ โดยให้อาจารย์ผู้สอนดำเนินการสอนออนไลน์ และในของส่วนเจ้าหน้าที่และบุคลากรของมหาวิทยาลัยนครพนม ให้วางแผนการทำงานที่บ้าน หรือที่เรียกว่า Work from Home เพื่อลดการเดินทางและลดการสัมผัสเชื้อโรคให้มากที่สุด และติดตามข่าวสารทางการของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องในช่องทางต่าง ๆ เช่น Line Official : NPUThailand, www.npu.ac.th, จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) @npu.ac.th, Facebook fanpage : NPUThailand, Facebook fanpage : NPUFamily และงานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

โดยมหาวิทยาลัยนครพนมได้วางแนวทางการปฏิบัติงาน Work from Home สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ดังนี้
เวลา 08.30 น. เริ่มปฏิบัติงานที่บ้าน เตรียมอุปกรณ์สื่อสารและงานให้พร้อมก่อน Online Meeting
เวลา 09.00 น. ประชุมกลุ่มร่วมกับหัวหน้างาน รอบที่ 1
เวลา 10.00 น. เริ่มปฏิบัติงานในหน้าที่ กำหนดกรอบเวลา ให้แล้วเสร็จ สื่อสาร เชื่อมโยง ส่งงานต่อให้เพื่อนร่วมงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เวลา 12.00 น. พักเที่ยง (ไม่ควรออกนอกบ้านพักของตนเอง)
เวลา 13.00 น. ปฏิบัติงานในหน้าที่ต่อ กำหนดกรอบเวลา ให้แล้วเสร็จ สื่อสาร เชื่อมโยง ส่งงานต่อให้เพื่อนร่วมงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เวลา 16.00 น. ประชุมกลุ่มร่วมกับหัวหน้างาน รอบที่ 2 เพื่อสรุปงานประจำวัน
เวลา 16.30 น. สิ้นสุดปฏิบัติงานที่บ้าน

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม

บุคลากร ม.นครพนม ประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน Work from Home เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับคณะ/วิทยาลัย ในสังกัด
บุคลากร ม.นครพนม ประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน Work from Home เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับคณะ/วิทยาลัย ในสังกัด
บุคลากร ม.นครพนม ประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน Work from Home เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับคณะ/วิทยาลัย ในสังกัด
บุคลากร ม.นครพนม ประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน Work from Home เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับคณะ/วิทยาลัย ในสังกัด
บุคลากร ม.นครพนม ประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน Work from Home เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับคณะ/วิทยาลัย ในสังกัด
บุคลากร ม.นครพนม ประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน Work from Home เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับคณะ/วิทยาลัย ในสังกัด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com