มนพ. เข้าร่วมงานสัมมนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงพื้นที่ของ ม.ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แก่คณะกรรมการการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา

วันนี้ (18 ธันวาคม 2562) เวลา 9.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร  บุญญาธิการ นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์  วันจันทึก รักษาราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม และคณะบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม  เข้าร่วมงานสัมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลด้านการอุดมศึกษา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 17 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

โดยมหาวิทยาลัยนครพนม ได้เข้านำเสนอแผนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ในระยะเวลา 5 ปี และแนวทางการดำเนินงานในอนาคตต่อที่ประชุม คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา และได้นำงานประดิษฐ์และนิทรรศการเข้าร่วมจัดนิทรรศการ คือ “เครื่องทอเสื่อกกด้วยมือแบบต่อเนื่อง” งานประดิษฐ์ที่ตอบโจทย์วิถีคนชุมชน  ออกแบบขึ้นมาเพื่อความสะดวกสบายให้แก่ผู้ทอ โดยใช้คนทอเพียงคนเดียว ทำได้ยาวและรวดเร็วกว่าเครื่องทอแบบเดิม ผลงานโดย อาจารย์คมศักดิ์ หารไชย อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

“เครื่องทอเสื่อกกด้วยมือแบบต่อเนื่อง” ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อสร้างเครื่องมือช่วยในการทอเสื่อกกด้วยมือ ให้สามารถใช้แรงงานในการทอเพียงคนเดียว ทอได้รวดเร็ว ใช้แรงในการทอน้อย สามารถทอเสื่อยาวต่อเนื่องได้ตามความยาวที่ต้องการ โดยไม่ต้องหยุดทอเสื่อผืนใหม่ มีโครงสร้างการทำงานที่ไม่ซับซ้อน มีกลไกการทำงานอย่างง่าย ด้วยโครงสร้างเป็นเหล็ก ปรับความกว้างได้ตามความเหมาะสมของขนาดเสื่อ มีช่องเก็บเชื่อกยืน ร้อยรัดผ่านราวเรียงเชือกเพื่อให้ทอได้อย่างแน่นหนา ซึ่งการทอเสื่อด้วยเครื่อง จะสามารถลดเวลาการผลิต ลดของเสียจากการแปรรูป เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ใช้ไฟฟ้า มีกลไกไม่ซับซ้อน ซ่อมแซมได้ง่าย โดยการประดิษฐ์การออกแบบผลิตภัณฑ์ “เครื่องทอเสื่อกกด้วยมือแบบต่อเนื่อง” ได้รับคำขอรับสิทธิบัตร เลขที่ 1903003157

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

มนพ. เข้าร่วมงานสัมมนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงพื้นที่ของ ม.ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แก่คณะกรรมการการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา
มนพ. เข้าร่วมงานสัมมนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงพื้นที่ของ ม.ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แก่คณะกรรมการการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา
มนพ. เข้าร่วมงานสัมมนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงพื้นที่ของ ม.ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แก่คณะกรรมการการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา
มนพ. เข้าร่วมงานสัมมนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงพื้นที่ของ ม.ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แก่คณะกรรมการการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา
มนพ. เข้าร่วมงานสัมมนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงพื้นที่ของ ม.ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แก่คณะกรรมการการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา
มนพ. เข้าร่วมงานสัมมนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงพื้นที่ของ ม.ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แก่คณะกรรมการการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา
มนพ. เข้าร่วมงานสัมมนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงพื้นที่ของ ม.ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แก่คณะกรรมการการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา
มนพ. เข้าร่วมงานสัมมนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงพื้นที่ของ ม.ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แก่คณะกรรมการการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com