.

มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบปกติ เวลาเรียนเสาร์-อาทิตย์ ประจำปีการศึกษา 2562 
(แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข)

👷‍♀️คุณวุฒิผู้สมัคร
ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางด้านทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี บริหารการจัดการ หรือสาขาวิชาอื่นที่สัมพันธ์กัน โดยจะพิจารณาเป็นรายไป

👷‍♀️วิธีการสมัคร
ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่งานรับเข้านักศึกษา ชั้น 5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 มิ.ย. พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. (ในวันเวลาราชการ) 
ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 042-503558
หรือ
ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครผ่านทางออนไลน์
Line https://line.me/R/ti/g/LRmBp0xL0i 
Facebook https://www.facebook.com/CIMNPUME/ 
หรือทางอีเมล์ civilnpu@gmail.com
หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง https://drive.google.com/…/1YFYKhHMCRZqAQQxaDlyStXFss95kqPTZ
หรือ กรอกใบสมัคร ออนไลน์ได้ทาง https://forms.gle/NPYpnZjEM1pAaufVA (และส่งหลักฐานได้ตามช่องทางข้างต้น)

👷‍♀️หลักฐานการสมัคร
1) สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาใบรับรองคุณวุฒิ จำนวน 1 ฉบับ
2) สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
3) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
4) สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาบัตรข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ
5) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
6) รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

👷‍♀️รายละเอียดการรับสมัคร
ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีรายชื่อสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 10 มิ.ย.2562
ดำเนินการสอบคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ วันที่ 11 มิ.ย.2562
ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ 12 
รายงานตัวเข้าศึกษาและปฐมนิเทศ วันที่ 13 มิ.ย. 2562
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 15 มิ.ย. 2562

***หลักสูตร ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดสอน กรณีที่ยอดนักศึกษาไม่ถึง 15 คน***

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com