มนพ. ลงนาม MOU ร่วมกับ บริษัท เบ็ตเตอร์ เม็ด (ประเทศไทย) จำกัด ศึกษางานวิจัย พัฒนาสายพันธุ์กัญชงและกัญชาเพื่อแปรรูปทางการแพทย์

วันที่ 5 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยนครพนม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนม และ บริษัท เบ็ตเตอร์ เม็ด (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม และ ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วย นางสาวสายทิพย์ แสงสิงแก้ว และ นางฉัตร์สุดา แผ่นทอง กรรมการ บริษัท เบ็ตเตอร์ เม็ด (ประเทศไทย) จำกัด โดยการลงนาม MOU ในครั้งนี้เป็นการร่วมมือกันศึกษา วิจัย และพัฒนาสายพันธุ์กัญชงและกัญชา รวมทั้งการแปรรูปเพื่อมาใช้ทางการแพทย์ และใช้ทางอุตสาหกรรม พาณิชย์ และส่งออกตามรอบที่กฎหมายอนุญาตให้ดำเนินการได้ โดยมีกรอบระยะเวลาความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการวิจัยเป็นระยะเวลา 5 ปี

บริษัท เบ็ตเตอร์ เม็ด (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบกิจการเพาะปลูก พัฒนาพันธุ์ และแปรรูปกัญชงและกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และอื่น ๆ เพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ อุตสาหกรรม และส่งออก โดยร่วมทุนกับกลุ่ม บริษัท เบ็ตเตอร์ โกลบอล บริษัทสัญชาติอิสราเอลอันดับต้นของโลกที่มีประสบการณ์ องค์ความรู้ เทคโนโลยี ความชำนาญ และผลงานการวิจัยเป็นที่ยอมรับในหลายประเทศทั่วโลก

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

อัลบั้มภาพข่าวทั้งหมด :�https://goo2url.com/lhUCR

รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ลงนาม MOU ร่วมกับ บริษัท เบ็ตเตอร์ เม็ด (ประเทศไทย) จำกัด ศึกษางานวิจัย พัฒนาสายพันธุ์กัญชงและกัญชาเพื่อแปรรูปทางการแพทย์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ลงนาม MOU ร่วมกับ บริษัท เบ็ตเตอร์ เม็ด (ประเทศไทย) จำกัด ศึกษางานวิจัย พัฒนาสายพันธุ์กัญชงและกัญชาเพื่อแปรรูปทางการแพทย์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ลงนาม MOU ร่วมกับ บริษัท เบ็ตเตอร์ เม็ด (ประเทศไทย) จำกัด ศึกษางานวิจัย พัฒนาสายพันธุ์กัญชงและกัญชาเพื่อแปรรูปทางการแพทย์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ลงนาม MOU ร่วมกับ บริษัท เบ็ตเตอร์ เม็ด (ประเทศไทย) จำกัด ศึกษางานวิจัย พัฒนาสายพันธุ์กัญชงและกัญชาเพื่อแปรรูปทางการแพทย์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ลงนาม MOU ร่วมกับ บริษัท เบ็ตเตอร์ เม็ด (ประเทศไทย) จำกัด ศึกษางานวิจัย พัฒนาสายพันธุ์กัญชงและกัญชาเพื่อแปรรูปทางการแพทย์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ลงนาม MOU ร่วมกับ บริษัท เบ็ตเตอร์ เม็ด (ประเทศไทย) จำกัด ศึกษางานวิจัย พัฒนาสายพันธุ์กัญชงและกัญชาเพื่อแปรรูปทางการแพทย์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ลงนาม MOU ร่วมกับ บริษัท เบ็ตเตอร์ เม็ด (ประเทศไทย) จำกัด ศึกษางานวิจัย พัฒนาสายพันธุ์กัญชงและกัญชาเพื่อแปรรูปทางการแพทย์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ลงนาม MOU ร่วมกับ บริษัท เบ็ตเตอร์ เม็ด (ประเทศไทย) จำกัด ศึกษางานวิจัย พัฒนาสายพันธุ์กัญชงและกัญชาเพื่อแปรรูปทางการแพทย์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ลงนาม MOU ร่วมกับ บริษัท เบ็ตเตอร์ เม็ด (ประเทศไทย) จำกัด ศึกษางานวิจัย พัฒนาสายพันธุ์กัญชงและกัญชาเพื่อแปรรูปทางการแพทย์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ลงนาม MOU ร่วมกับ บริษัท เบ็ตเตอร์ เม็ด (ประเทศไทย) จำกัด ศึกษางานวิจัย พัฒนาสายพันธุ์กัญชงและกัญชาเพื่อแปรรูปทางการแพทย์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ลงนาม MOU ร่วมกับ บริษัท เบ็ตเตอร์ เม็ด (ประเทศไทย) จำกัด ศึกษางานวิจัย พัฒนาสายพันธุ์กัญชงและกัญชาเพื่อแปรรูปทางการแพทย์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ลงนาม MOU ร่วมกับ บริษัท เบ็ตเตอร์ เม็ด (ประเทศไทย) จำกัด ศึกษางานวิจัย พัฒนาสายพันธุ์กัญชงและกัญชาเพื่อแปรรูปทางการแพทย์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ลงนาม MOU ร่วมกับ บริษัท เบ็ตเตอร์ เม็ด (ประเทศไทย) จำกัด ศึกษางานวิจัย พัฒนาสายพันธุ์กัญชงและกัญชาเพื่อแปรรูปทางการแพทย์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ลงนาม MOU ร่วมกับ บริษัท เบ็ตเตอร์ เม็ด (ประเทศไทย) จำกัด ศึกษางานวิจัย พัฒนาสายพันธุ์กัญชงและกัญชาเพื่อแปรรูปทางการแพทย์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ลงนาม MOU ร่วมกับ บริษัท เบ็ตเตอร์ เม็ด (ประเทศไทย) จำกัด ศึกษางานวิจัย พัฒนาสายพันธุ์กัญชงและกัญชาเพื่อแปรรูปทางการแพทย์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ลงนาม MOU ร่วมกับ บริษัท เบ็ตเตอร์ เม็ด (ประเทศไทย) จำกัด ศึกษางานวิจัย พัฒนาสายพันธุ์กัญชงและกัญชาเพื่อแปรรูปทางการแพทย์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ลงนาม MOU ร่วมกับ บริษัท เบ็ตเตอร์ เม็ด (ประเทศไทย) จำกัด ศึกษางานวิจัย พัฒนาสายพันธุ์กัญชงและกัญชาเพื่อแปรรูปทางการแพทย์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ลงนาม MOU ร่วมกับ บริษัท เบ็ตเตอร์ เม็ด (ประเทศไทย) จำกัด ศึกษางานวิจัย พัฒนาสายพันธุ์กัญชงและกัญชาเพื่อแปรรูปทางการแพทย์
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ลงนาม MOU ร่วมกับ บริษัท เบ็ตเตอร์ เม็ด (ประเทศไทย) จำกัด ศึกษางานวิจัย พัฒนาสายพันธุ์กัญชงและกัญชาเพื่อแปรรูปทางการแพทย์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com