ม.นครพนม เดินหน้าขับเคลื่อนเป็นศูนย์กลางการศึกษาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยดานัง เพื่อลงนามความร่วมมือทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างสองมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยดานัง (The University of Danang) จังหวัดดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

โดยช่วงเช้าคณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยนครพนม ได้เยี่ยมชม และเข้าพบ ดร. เงียน ดิ่ง เลิม (Dr.Nguyen Dinh Lam) ผู้อำนวยการศูนย์วิเทศสัมพันธ์ The University of Danang – University of Science and Technology เพื่อหารือแนวทางการผลักดันให้เกิดหลักสูตร Double Degree ระหว่างสองสถาบัน ต่อมาได้เดินทางไปเยี่ยมชมการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาไทยของ The University of Danang – University of Foreign and Language Studies

ในช่วงบ่าย ผศ.ดร. พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมและคณะ ได้เข้าพบ รศ.ดร. เงียน งอก วู (Assoc Prof. Dr. Nguyen Ngoc Vu) อธิการบดี The University of Danang เพื่อเสนอวิสัยทัศน์ในการทำความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างรวดเร็วและชัดเจน โดยการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกัน ผลักดันให้เกิด Double Degree ระหว่างสองมหาวิทยาลัย แลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรภาษาไทย รวมทั้งแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม และการทำงานวิจัยร่วมกัน เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาให้เกิดประโยชน์กับสังคม วัฒนธรรม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยนครพนมได้มอบหมายให้ ดร.โสรัจจ์ ประวีณวงศ์วุฒิ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันภาษา อาจารย์สุภาวรรณ ฤากำลัง อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ และ นางสาวเวิน ก่าวถิฮอง เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภคลุ่มน้ำโขง (GMS-NPU) เป็นผู้ประสานงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตามข้อตกลงให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างรวดเร็ว

ซึ่งในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้นำนักศึกษามาร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรม เพื่อเผยแพร่และให้คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยดานัง ได้ศึกษาวิถีชีวิต วัฒนธรรมของชาวจังหวัดนครพนมผ่านการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านได้แก่ 1. มิตรประชาอาเซียน 2.โขงปูนมูลคราม 3.นาคาภิรมย์ 4.ฟ้อนศรีโคตรบูรณ์ 5.ฟ้อนภูไท3เผ่า 6.ฟ้อนมโนราห์เล่นน้ำ 7.ฟ้อนกลองยาว และ 8.เรือมกระทบสาก

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนครพนม

รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เดินหน้าขับเคลื่อนเป็นศูนย์กลางการศึกษาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เดินหน้าขับเคลื่อนเป็นศูนย์กลางการศึกษาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เดินหน้าขับเคลื่อนเป็นศูนย์กลางการศึกษาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เดินหน้าขับเคลื่อนเป็นศูนย์กลางการศึกษาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เดินหน้าขับเคลื่อนเป็นศูนย์กลางการศึกษาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เดินหน้าขับเคลื่อนเป็นศูนย์กลางการศึกษาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เดินหน้าขับเคลื่อนเป็นศูนย์กลางการศึกษาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เดินหน้าขับเคลื่อนเป็นศูนย์กลางการศึกษาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เดินหน้าขับเคลื่อนเป็นศูนย์กลางการศึกษาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เดินหน้าขับเคลื่อนเป็นศูนย์กลางการศึกษาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เดินหน้าขับเคลื่อนเป็นศูนย์กลางการศึกษาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เดินหน้าขับเคลื่อนเป็นศูนย์กลางการศึกษาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เดินหน้าขับเคลื่อนเป็นศูนย์กลางการศึกษาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เดินหน้าขับเคลื่อนเป็นศูนย์กลางการศึกษาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เดินหน้าขับเคลื่อนเป็นศูนย์กลางการศึกษาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เดินหน้าขับเคลื่อนเป็นศูนย์กลางการศึกษาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เดินหน้าขับเคลื่อนเป็นศูนย์กลางการศึกษาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. เดินหน้าขับเคลื่อนเป็นศูนย์กลางการศึกษาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com