ม.นครพนม ร่วมลงนามในความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน ในการพัฒนาด้านพลังงานในกลุ่มประเทศบนเส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21

ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม นำคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรม International Conference on Energy Development – Cooperation of Universities and Companies ซึ่งจัดโดย Shanghai University of Electric Power : SUEP

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ร่วมลงนามในความร่วมมือกับ Belt and Road Regional Assosiation of Energy and Power University (REAP) ซึ่งเป็นความร่วมมือในการพัฒนาด้านพลังงานในกลุ่มประเทศบนเส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 อันจะทำให้เกิดการสร้างทีมนักวิจัยในการผลิตงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีพลังงานที่ทันสมัย และเกิดการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจไปพร้อม ๆ กัน โดยเบื้องต้นในการลงนามความร่วมมือ จะเกิดการแลกเปลี่ยนแก่ทีมวิจัยและการทำงานวิจัยร่วม ระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนม และ SUEP

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก ได้แสดงวิสัยทัศน์ทางด้านวิชาการ การวิจัยด้านพลังงานต่อที่ประชุมและกิจการทางด้านพลังงานชั้นนำ ที่เข้าร่วมกิจกรรมลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันภายใต้ REAP นี้ด้วย

นอกจากนี้ ได้มีการร่วมหารือกับ Mr. Li Mingfu, Chairman of University Council ของ Shanghai University of Electrical Power เพื่อหารือความร่วมมือระหว่างกัน ซึ่งในเบื้องต้นจะเกิดความร่วมมือทางด้านวิชาการในการแลกเปลี่ยนบุคลากรในการสอน และทำวิจัยร่วมกัน ซึ่งมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีความเชี่ยวชาญอย่างมากในการผลิตงานวิจัยด้านกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม และแผงโซล่าเซลล์

พร้อมกันนี้ยังได้หารือความร่วมมือกับผู้บริหารและนักวิจัยของ College of Mathematics and Physics แห่ง Shanghai University of Electrical Power ได้นำเสนองานวิจัยทางด้าน Triboelectric ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตและการเกิดประจุไฟฟ้าบนผิวของวัตถุ รวมถึงงานวิจัยด้านอื่น ๆ โดยมีความต้องการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนครพนม ในการแลกเปลี่ยนนักวิจัยหรือการทำวิจัยร่วมกัน และจะหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือให้เกิดผลต่อไปในอนาคต

ภาพ/ข้อมูล : ดร.อนิรุทธิ์ ผงคลี ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

รอบรั้วกันเกรา : มนพ. MOU จีน เดินหน้าเป็นศูนย์กลางทางวิชาการด้านพลังงานที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. MOU จีน เดินหน้าเป็นศูนย์กลางทางวิชาการด้านพลังงานที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. MOU จีน เดินหน้าเป็นศูนย์กลางทางวิชาการด้านพลังงานที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. MOU จีน เดินหน้าเป็นศูนย์กลางทางวิชาการด้านพลังงานที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. MOU จีน เดินหน้าเป็นศูนย์กลางทางวิชาการด้านพลังงานที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. MOU จีน เดินหน้าเป็นศูนย์กลางทางวิชาการด้านพลังงานที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. MOU จีน เดินหน้าเป็นศูนย์กลางทางวิชาการด้านพลังงานที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. MOU จีน เดินหน้าเป็นศูนย์กลางทางวิชาการด้านพลังงานที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. MOU จีน เดินหน้าเป็นศูนย์กลางทางวิชาการด้านพลังงานที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. MOU จีน เดินหน้าเป็นศูนย์กลางทางวิชาการด้านพลังงานที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. MOU จีน เดินหน้าเป็นศูนย์กลางทางวิชาการด้านพลังงานที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. MOU จีน เดินหน้าเป็นศูนย์กลางทางวิชาการด้านพลังงานที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. MOU จีน เดินหน้าเป็นศูนย์กลางทางวิชาการด้านพลังงานที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. MOU จีน เดินหน้าเป็นศูนย์กลางทางวิชาการด้านพลังงานที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. MOU จีน เดินหน้าเป็นศูนย์กลางทางวิชาการด้านพลังงานที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. MOU จีน เดินหน้าเป็นศูนย์กลางทางวิชาการด้านพลังงานที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. MOU จีน เดินหน้าเป็นศูนย์กลางทางวิชาการด้านพลังงานที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. MOU จีน เดินหน้าเป็นศูนย์กลางทางวิชาการด้านพลังงานที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. MOU จีน เดินหน้าเป็นศูนย์กลางทางวิชาการด้านพลังงานที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. MOU จีน เดินหน้าเป็นศูนย์กลางทางวิชาการด้านพลังงานที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com