สถาบันวิจัยฯ มนพ. เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำโขง

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กรกฏาคม 2561 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี นาวานุเคราะห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมการประชุม

รับฟังความคิดเห็นต่อตัวชี้วัดและแบบจำลองที่ใช้ในการประเมินสถานภาพลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ เสนอต่อ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโดย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนมซึ่งการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง เพื่อถามความคิดเห็นต่อตัวชี้วัดในการประเมินสถานภาพลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาพ/ข่าว : สถาบันวิจัยและพัฒนา 

รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยฯ มนพ. เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยฯ มนพ. เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยฯ มนพ. เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยฯ มนพ. เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยฯ มนพ. เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยฯ มนพ. เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยฯ มนพ. เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยฯ มนพ. เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยฯ มนพ. เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยฯ มนพ. เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยฯ มนพ. เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยฯ มนพ. เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยฯ มนพ. เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยฯ มนพ. เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ
รอบรั้วกันเกรา : สถาบันวิจัยฯ มนพ. เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com