ว.พยาบาล ฯ ม.นครพนม จัดโครงการอบรมระยะสั้นและการประชุมวิชาการหลักสูตรฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป กับการจัดการดูแลสุขภาพในยุคสังคมปกติวิถีใหม่ (New Normal)

วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. อาจารย์เอื้อ มูลสิงห์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมระยะสั้นและการประชุมวิชาการหลักสูตรฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) เรื่องพยาบาลเวชปฏิบัติกับการจัดการดูแลสุขภาพในยุคสังคมปกติวิถีใหม่ (New Normal) ณ ห้องประชุมพลตำรวจเอกสนอง วัฒนวรางกูร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
โครงการอบรม ฯ ในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-26 มีนาคม 2564 เพื่อให้บุคลากรด้านการพยาบาลได้ทบทวนความรู้ พัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของพยาบาลเวชปฏิบัติในยุคสังคมปกติวิถีใหม่ (New Normal) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ด้านการพยาบาลเวชปฏิบัติ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โรงพยาบาลนครพนม โรงพยาบาลนาหว้า โรงพยาบาลบ้านแพง คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และทักษะการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ
ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ว.พยาบาล ฯ ม.นครพนม จัดโครงการอบรมระยะสั้นและการประชุมวิชาการหลักสูตรฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป กับการจัดการดูแลสุขภาพในยุคสังคมปกติวิถีใหม่ (New Normal)
ว.พยาบาล ฯ ม.นครพนม จัดโครงการอบรมระยะสั้นและการประชุมวิชาการหลักสูตรฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป กับการจัดการดูแลสุขภาพในยุคสังคมปกติวิถีใหม่ (New Normal)
ว.พยาบาล ฯ ม.นครพนม จัดโครงการอบรมระยะสั้นและการประชุมวิชาการหลักสูตรฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป กับการจัดการดูแลสุขภาพในยุคสังคมปกติวิถีใหม่ (New Normal)
ว.พยาบาล ฯ ม.นครพนม จัดโครงการอบรมระยะสั้นและการประชุมวิชาการหลักสูตรฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป กับการจัดการดูแลสุขภาพในยุคสังคมปกติวิถีใหม่ (New Normal)
ว.พยาบาล ฯ ม.นครพนม จัดโครงการอบรมระยะสั้นและการประชุมวิชาการหลักสูตรฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป กับการจัดการดูแลสุขภาพในยุคสังคมปกติวิถีใหม่ (New Normal)
ว.พยาบาล ฯ ม.นครพนม จัดโครงการอบรมระยะสั้นและการประชุมวิชาการหลักสูตรฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป กับการจัดการดูแลสุขภาพในยุคสังคมปกติวิถีใหม่ (New Normal)
ว.พยาบาล ฯ ม.นครพนม จัดโครงการอบรมระยะสั้นและการประชุมวิชาการหลักสูตรฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป กับการจัดการดูแลสุขภาพในยุคสังคมปกติวิถีใหม่ (New Normal)
ว.พยาบาล ฯ ม.นครพนม จัดโครงการอบรมระยะสั้นและการประชุมวิชาการหลักสูตรฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป กับการจัดการดูแลสุขภาพในยุคสังคมปกติวิถีใหม่ (New Normal)
ว.พยาบาล ฯ ม.นครพนม จัดโครงการอบรมระยะสั้นและการประชุมวิชาการหลักสูตรฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป กับการจัดการดูแลสุขภาพในยุคสังคมปกติวิถีใหม่ (New Normal)
ว.พยาบาล ฯ ม.นครพนม จัดโครงการอบรมระยะสั้นและการประชุมวิชาการหลักสูตรฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป กับการจัดการดูแลสุขภาพในยุคสังคมปกติวิถีใหม่ (New Normal)
ว.พยาบาล ฯ ม.นครพนม จัดโครงการอบรมระยะสั้นและการประชุมวิชาการหลักสูตรฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป กับการจัดการดูแลสุขภาพในยุคสังคมปกติวิถีใหม่ (New Normal)
ว.พยาบาล ฯ ม.นครพนม จัดโครงการอบรมระยะสั้นและการประชุมวิชาการหลักสูตรฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป กับการจัดการดูแลสุขภาพในยุคสังคมปกติวิถีใหม่ (New Normal)
ว.พยาบาล ฯ ม.นครพนม จัดโครงการอบรมระยะสั้นและการประชุมวิชาการหลักสูตรฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป กับการจัดการดูแลสุขภาพในยุคสังคมปกติวิถีใหม่ (New Normal)
ว.พยาบาล ฯ ม.นครพนม จัดโครงการอบรมระยะสั้นและการประชุมวิชาการหลักสูตรฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป กับการจัดการดูแลสุขภาพในยุคสังคมปกติวิถีใหม่ (New Normal)
ว.พยาบาล ฯ ม.นครพนม จัดโครงการอบรมระยะสั้นและการประชุมวิชาการหลักสูตรฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป กับการจัดการดูแลสุขภาพในยุคสังคมปกติวิถีใหม่ (New Normal)
ว.พยาบาล ฯ ม.นครพนม จัดโครงการอบรมระยะสั้นและการประชุมวิชาการหลักสูตรฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป กับการจัดการดูแลสุขภาพในยุคสังคมปกติวิถีใหม่ (New Normal)
ว.พยาบาล ฯ ม.นครพนม จัดโครงการอบรมระยะสั้นและการประชุมวิชาการหลักสูตรฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป กับการจัดการดูแลสุขภาพในยุคสังคมปกติวิถีใหม่ (New Normal)
ว.พยาบาล ฯ ม.นครพนม จัดโครงการอบรมระยะสั้นและการประชุมวิชาการหลักสูตรฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป กับการจัดการดูแลสุขภาพในยุคสังคมปกติวิถีใหม่ (New Normal)
ว.พยาบาล ฯ ม.นครพนม จัดโครงการอบรมระยะสั้นและการประชุมวิชาการหลักสูตรฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป กับการจัดการดูแลสุขภาพในยุคสังคมปกติวิถีใหม่ (New Normal)
ว.พยาบาล ฯ ม.นครพนม จัดโครงการอบรมระยะสั้นและการประชุมวิชาการหลักสูตรฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป กับการจัดการดูแลสุขภาพในยุคสังคมปกติวิถีใหม่ (New Normal)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com