มนพ. จัดกิจกรรม “ Big Cleaning Day ” ร่วมใจพิฆาตต้านโควิด19 (COVID-19)

วันที่ 20 เมษายน 2564 มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมแสดงพลังขจัดเชื้อโรค ต้านโควิด 19 “ Big Cleaning Day ” โดยมีผู้บริหารและบุคลากรทุกภาคส่วนพร้อมใจกันทำความสะอาดบริเวณพื้นที่อาคารสำนักงานอธิการบดี อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ได้ร่วมมือร่วมใจกันทำความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามจุดต่าง ๆ โดยเฉพาะพื้นที่จุดเสี่ยง อาทิ เช่น ราวบันได มือจับประตู ฯลฯ เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ทุกคนและเป็นการสร้างความตระหนักรู้และความมั่นใจให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ  ตามที่จังหวัดนครพนมได้แจ้งข้อคำสั่งการเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้มีข้อกำหนดสำหรับบุคลากรและผู้ที่มาติดต่อราชการ ยึดถือมาตรการ D-M-H-T-T (Distancing เว้นระยะห่างระหว่างกัน Mask Wearing สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าตลอดเวลา Hand washing ล้างมือบ่อย ๆ Testing ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่ และ Thai cha na : ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะหรือหมอชนะ) อย่างเคร่งครัด และสำหรับผู้ที่เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงให้กักตัวเฝ้าสังเกตอาการอย่างน้อย 14 วัน

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม

 

มนพ. จัดกิจกรรม “ Big Cleaning Day ” ร่วมใจพิฆาตต้านโควิด19 (COVID-19)
มนพ. จัดกิจกรรม “ Big Cleaning Day ” ร่วมใจพิฆาตต้านโควิด19 (COVID-19)
มนพ. จัดกิจกรรม “ Big Cleaning Day ” ร่วมใจพิฆาตต้านโควิด19 (COVID-19)
มนพ. จัดกิจกรรม “ Big Cleaning Day ” ร่วมใจพิฆาตต้านโควิด19 (COVID-19)
มนพ. จัดกิจกรรม “ Big Cleaning Day ” ร่วมใจพิฆาตต้านโควิด19 (COVID-19)
มนพ. จัดกิจกรรม “ Big Cleaning Day ” ร่วมใจพิฆาตต้านโควิด19 (COVID-19)
มนพ. จัดกิจกรรม “ Big Cleaning Day ” ร่วมใจพิฆาตต้านโควิด19 (COVID-19)
มนพ. จัดกิจกรรม “ Big Cleaning Day ” ร่วมใจพิฆาตต้านโควิด19 (COVID-19)
มนพ. จัดกิจกรรม “ Big Cleaning Day ” ร่วมใจพิฆาตต้านโควิด19 (COVID-19)
มนพ. จัดกิจกรรม “ Big Cleaning Day ” ร่วมใจพิฆาตต้านโควิด19 (COVID-19)
มนพ. จัดกิจกรรม “ Big Cleaning Day ” ร่วมใจพิฆาตต้านโควิด19 (COVID-19)
มนพ. จัดกิจกรรม “ Big Cleaning Day ” ร่วมใจพิฆาตต้านโควิด19 (COVID-19)
มนพ. จัดกิจกรรม “ Big Cleaning Day ” ร่วมใจพิฆาตต้านโควิด19 (COVID-19)
มนพ. จัดกิจกรรม “ Big Cleaning Day ” ร่วมใจพิฆาตต้านโควิด19 (COVID-19)
มนพ. จัดกิจกรรม “ Big Cleaning Day ” ร่วมใจพิฆาตต้านโควิด19 (COVID-19)
มนพ. จัดกิจกรรม “ Big Cleaning Day ” ร่วมใจพิฆาตต้านโควิด19 (COVID-19)
มนพ. จัดกิจกรรม “ Big Cleaning Day ” ร่วมใจพิฆาตต้านโควิด19 (COVID-19)
มนพ. จัดกิจกรรม “ Big Cleaning Day ” ร่วมใจพิฆาตต้านโควิด19 (COVID-19)
มนพ. จัดกิจกรรม “ Big Cleaning Day ” ร่วมใจพิฆาตต้านโควิด19 (COVID-19)
มนพ. จัดกิจกรรม “ Big Cleaning Day ” ร่วมใจพิฆาตต้านโควิด19 (COVID-19)
มนพ. จัดกิจกรรม “ Big Cleaning Day ” ร่วมใจพิฆาตต้านโควิด19 (COVID-19)
มนพ. จัดกิจกรรม “ Big Cleaning Day ” ร่วมใจพิฆาตต้านโควิด19 (COVID-19)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com