ม.นครพนม ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะวันที่ระลึกพระมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2564

วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม นายพัฒน์ธวัตร์ เอี่ยมสม ผู้อำนวยการสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะวันที่ระลึกพระมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2564 โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานนำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมกันประกอบพิธีถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันมหาเจษฎาบดินทร์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันน้อยใหญ่นานัปการ ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา รักษาบ้านเมือง ด้านการศึกษา และด้านอื่น ๆ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพสกนิกรชาวไทยและประเทศชาติ

จากนั้นได้ประกอบพิธีวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2564 เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของข้าราชการในการเป็นผู้ให้บริการ เสียสละ และอุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อให้ข้าราชการได้ตระหนักถึงเกียรติ หน้าที่ สามัคคี ซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของข้าราชการอันจะเปลี่ยนภาพพจน์ ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อข้าราชการให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น ทั้งเป็นการเผยแพร่ผลงานใหม่ ๆ ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน และเป็นการยกย่องส่งเสริมข้าราชการที่มีความประพฤติและผลการปฏิบัติงานดีเด่น รวมถึงเผยแพร่เกียรติคุณของข้าราชการดีเด่นให้ปรากฏ อันจะช่วยสร้างขวัญกำลังใจให้ข้าราชการกระทำความดีตลอดไป

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ม.นครพนม ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะวันที่ระลึกพระมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2564
ม.นครพนม ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะวันที่ระลึกพระมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2564
ม.นครพนม ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะวันที่ระลึกพระมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2564
ม.นครพนม ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะวันที่ระลึกพระมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2564
ม.นครพนม ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะวันที่ระลึกพระมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2564
ม.นครพนม ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะวันที่ระลึกพระมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2564
ม.นครพนม ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะวันที่ระลึกพระมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2564
ม.นครพนม ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะวันที่ระลึกพระมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2564
ม.นครพนม ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะวันที่ระลึกพระมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2564
ม.นครพนม ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะวันที่ระลึกพระมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2564
ม.นครพนม ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะวันที่ระลึกพระมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2564
ม.นครพนม ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะวันที่ระลึกพระมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2564
ม.นครพนม ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะวันที่ระลึกพระมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2564
ม.นครพนม ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะวันที่ระลึกพระมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2564
ม.นครพนม ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะวันที่ระลึกพระมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2564

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com