ม.นครพนม ลงนาม MOU พัฒนาด้านวิชาการ การวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรร่วมกับ รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์

วันที่ 15 มีนาคม 256

Read more

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอุตสาหกรรม 61 เข้าหารือกับ ม.นครพนม เพื่อหาแนวทางความร่วมมือด้านการวิจัยยาสมุนไพรพื้นบ้านกัญชา

วันที่ 26 มกราคม 256

Read more

ม.นครพนม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในแนวปฏิบัติโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

วันที่ 13 มกราคม 256

Read more

นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม ลงพื้นที่ดูความก้าวหน้าการดำเนินงานเกษตรทฤษฎีใหม่ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม

นายกสภามหาวิทยาลัยนค

Read more

มนพ. ลงนาม MOU ร่วมกับ บริษัท เบ็ตเตอร์ เม็ด (ประเทศไทย) จำกัด ศึกษางานวิจัย พัฒนาสายพันธุ์กัญชงและกัญชาเพื่อแปรรูปทางการแพทย์

วันที่ 5 เมษายน 2562

Read more
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com