ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือที่เราเรียกกันว่า “ภาคอีสาน” เป็นภาคที่มี ความสาคัญยิ่งของประเทศไทย
สาเหตุ ที่กล่าวเช่นนี้ เนื่องจาก ภาคอีสานเป็นภาคที่มีศักยภาพเชิงพื้นที่สูงเพื่อการพัฒนา เชื่อมโยงกับประเทศ
เพื่อนบ้าน โดยเฉพาะ สปป.ลาว ทำให้ ที่ผ่านมามีการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจร่วมกันในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เป็นต้น โดยจังหวัดในภาคอีสานที่มี พื้นที่ชายแดนติดกับ สปป.ลาว มีหลาย
จังหวัด ได้แก่ นครพนม บึงกาฬ มุกดาหาร เลย หนองคาย อุบลราชธานี และอานาจเจริญ  โดยในจำนวนนี้
ม จังหวัดที่มี ศักยภาพสูงที่น่าจับตามองเป็นพิเศษ  เนื่องจากมีโครงการพัฒนาต่างๆ ที่โดดเด่นในปัจจุบัน โดยเฉพาะการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  ที่กำาลังจะกลายเป็นโอกาสในการพัฒนาให้ เป็นฐานการผลิตใหม่ของภาคอุตสาหกรรมอันจะเอื้อประโยชน์ ให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ ในระดับภูมิภาคตลอดจนในระดับประเทศได้อย่างกว้างขวาง ซึ่ง 3 จังหวัดที่กล่าวถึงได้ แก่ นครพนม มุกดาหาร และหนองคาย


อ่านต่อ

ดร.จิรพรรณ ปุณเกษม รองเลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์นับเป็นนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่มีความจำเป็น จะทำอย่างไรให้เด็กไทยสามารถที่จะมีความคิดในเชิงสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ ตลอดจนคิดค้นนวัตกรรมใหม่นำไปสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ต้องเริ่มจากการพัฒนาบุคลากรในทุกสาขาวิชาชีพ ดังนั้น สกศ.จึงได้ทำการวิจัยเรื่องดังกล่าวร่วมกับวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้ไปศึกษาดูงานที่สหราชอาณาจักร พบว่า ประเทศที่ประสบผลสำเร็จ เช่น สหราชอาณาจักรและสก๊อตแลนด์ มีการดำเนินการที่ได้ผลเป็นรูปธรรม การประชุมวันนี้จึงได้เชิญประเทศเครือข่ายอีก 12 ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี สิงคโปร์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย พม่า และประเทศไทย http://www.onec.go.th/onec_main/page.php?mod=Newseducation&;file=view&itemId=628

Railway freight services between Phnom Penh and Touk Meas commune, in Kampot province’s Banteay Meas district, the location of a Siam Cement factory about 40 kilometres north of Kampot town, began yesterday, finally putting the Toll Royal Railways concession on an earning basis.

According to Toll Royal Railways CEO David Kerr, the service will extend to Kampot town by the end of September and all the way to the Sihanoukville port by the end of this year.

Kerr said Siam Cement required a capacity of 1,000 tonnes of cement per week and that would increase over time to 2,000 tonnes per week. “We have the capacity to run several thousand tonnes per week,” Kerr said.

While he would not give prices for Toll Royal’s freight rates, Kerr said they were competitive with road trucking rates and that each train would take more than 50 trucks off the road. “Overloaded trucks accelerate depreciation of the roads,” he said. “The savings for government on road maintenance is significant.”

Kerr, who started work on the rehabilitation of train services in Cambodia in 2009 and has recently returned from Australia to resume his CEO position, said Toll Royal Railways had received ISO9000 accreditation as a commercial rail operator, the only such rail company in Asia to do so.

“We have a new train control system, new safe working systems, 15 locomotives, two from China and another 13 from France.”

เมื่อวันที่๙สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในพื้นที่จังหวัดนครพนมตลอด ๒วันที่ผ่านมามีฝนตกอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับแม่น้ำโขงอยู่ที่ระดับประมาณ ๑๐ เมตร ห่างจากจุดที่วิกฤติประมาณ๔เมตรคือที่๑๓เมตร หากระดับน้ำโขงถึงจุดวิกฤติจะส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากแม่น้ำสาขาต่างๆจะไม่ไหลระบายได้ทัน โดยทางสถานีอุตุนิยมวิทยานครพนมได้มีการประกาศเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังและเตรียมรับมือกับปัญหาอุทกภัยเพราะมีร่องมรสุมพัดผ่านเข้ามาในพื้นที่จังหวัดทำให้มีฝนชุกมาก โดยเฉพาะพื้นที่ติดกับลำน้ำสงคราม

โครงการสร้างเขื่อนไชยะบุรี กั้นแม่น้ำโขงของประเทศลาว ได้รับการคัดค้านจากกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ รวมทั้งการแสดงความเป็นห่วงจากนางฮิลลารี่ คลินตัน รมว. ต่างประเทศ ของสหรัฐอเมริกา ในการเยือนประเทศลาวเมื่อเร็วๆนี้ด้วย

 http://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/303550/pm-must-stop-xayaburi-dam

ประเด็นที่น่าจับตามองอย่างยิ่งคือด้านแรงงาน ที่หลายฝ่ายเริ่มเป็นห่วง  และมีการตั้งคาถามว่า  การเปิดเสรีด้านการค้าที่จะทาให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีฝีมืออย่างเสรีในระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกันจะส่งผลกระทบต่อทุกประเทศอย่างแน่นอนซึ่งมีทั้งแง่บวกและแง่ลบ

ในแง่บวกของ AEC จะทาให้ตลาดแรงงานมีขนาดใหญ่ขึ้นทำให้มีสถานที่ทางานให้เลือกมากขึ้น  อีกทั้งยังมีโอกาสที่จะได้รับค่าแรงที่สูงขึ้น  ถ้าแรงงานนั้นเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน  นอกจากนั้นทาให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศภาคีสมาชิกในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้อยู่บนมาตรฐานเดียวกันเพราะฉะนั้นเท่ากับว่า  จะเป็นโอกาสให้กับแรงงานเหล่านี้จะได้รับการพัฒนามากขึ้น  และสามารถอยู่ในประเทศใดก็ได้ ภายใต้ระเบียบกฎหมายและมาตรฐานแบบเดียวกัน  สรุปว่าเงินเพิ่ม เรียนรู้เพิ่ม โอกาสเพิ่ม นั่นเป็นข้อได้เปรียบ  เมื่อมองในข้อเสียเปรียบ ประเด็นแรกคือ แรงงานจะไหลบ่า  ทะลักเข้ามาอย่างยากที่จะห้ามได้ซึ่งเป็นที่คาดหมายของหลายฝุายหากเปิดเสรีแรงงานเต็มที่การเคลื่อนย้ายแรงงานทักษะทั้งในด้านที่มีฝีมือแรงงานที่ดีแล้วยังมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษที่ดีด้วยอาทิ  สถาปนิกและวิศวกรเข้าไปยังประเทศสิงคโปร์และมาเลเซียมากขึ้น  และหากมีการขยายกรอบเป็นอาเซียนบวก 3 อาเซียนบวก 6 บุคลากรในภาคต่าง ๆ เช่น  ภาคการเงิน ธนาคารและไอที  ซึ่งหลายฝุายคาดว่าจะมีแรงงานจากต่างประเทศเคลื่อนย้ายเข้ามาเมืองไทยมากขึ้นและ  ที่สาคัญก็คือ การเข้ามาแย่งแรงงาน ไทยมากขึ้น ทาให้ค่าจ้างแรงงานไทยอาจถูกลง

นับถอยหลังสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (ASEAN Economic Community: AEC) ในปี 2558 สำหรับการเตรียมพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเต็มตัว

จากการได้ติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ  พบว่าคนส่วนใหญ่ยังไม่ได้มีความเข้าใจหรือตระหนักถึงการเกิด AEC ในปี 2558 มากนัก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งนิสิตนักศึกษาที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานอันใกล้  ต่างมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว ซึ่งแนวคิดเช่นนี้น่าห่วงยิ่งนัก อย่างที่ทราบกันดีว่า AEC เกิดจากการรวมกลุ่มระหว่าง ประเทศไทยกับอีก 9 ประเทศเพื่อนบ้าน อันประกอบไปด้วย  สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน เวียดนาม พม่า ลาว และกัมพูชา  นั่นหมายความว่า การเคลื่อนที่ของแรงงานของ 10 ประเทศที่กล่าวมาสามารถเดินทางทำงาน  ณ ประเทศต่างๆ ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น  มองดูแล้วเป็นเหรียญสองด้านทั้งด้านแสงส่องสว่างแห่งโอกาสและด้านมืดจากอุปสรรค

ยุทธสาสตร์ด้านการศึกษาเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนของไทยที่ผุ้ทรงคุณวุฒิของไทยได้วางไว้ว่าความจำเป็นสำหรับการพัมนาทรัพยากรมนุษย์

ได้แก่ การมีความคิดในเชิงวิเคราะห์

การให้ความร่วมมือ

การทักษะติดต่อสื่อสาร

และการมีความคิดสร้างสรร

นอกจากนี้ทักาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาสาสตร์ล้วนมีความสำคัญเช่นกัน

จากหัวข้อเรียนรู้-รู้เรียน โดยสุกัญญา  หาญตระกูล เนชั่นสุดสัปดาห์

นายศิลปชัย จารุเกษมรัตนะ รักษาการปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผย "ฐานเศรษฐกิจ" ว่าจากนี้ไปจะเร่งผลักดันแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศอย่างจริงจังโดยเฉพาะด่านการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านตามจุดสำคัญหลัก ๆ เพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของประเทศ พร้อมกับเร่งสรุปนโยบายทางการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านโดยเร่งบูรณาการให้เกิดการเชื่อมโยงการเดินทางและการค้า

ที่มา: หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 32 ฉบับที่ 2749 วันที่ 17-20 มิถุนายน พ.ศ. 2555 หน้า 33

สพพ.เซ็น๑.๖พันล้านช่วยสปป.ลาวสร้างทางรถไฟท่านาแล้ง-เวียงจันท์ คาด๒ปีแล้วเสร็จใช้รางขนาดมิเตอร์เกจเชื่อมโยงหนองคายและแหลมฉบังได้ทันที

ซึ่งนายอรรคนิต  บุรณศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัมนาเศรษฐกิจประเทสเพื่อนบ้าน(องค์การมหาชน)หรือ NEDA เปิดเผยว่าประเทศไทยได้ให้ความช่วยเหลือแก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) จำนวนเงิน ๑๖๕๐ ล้านบาท โดยเป็นเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าร้อยละ๓๐เงินกู้ร้อยละ๗๐ นับเป็นโครงการระยะที่๒ช่วงต่อจากหนองคายท่านาแล้ง (หนังสือพิมพ์ฐานเศรษบกิจปีที่๓๒ฉบับที่2749)

Page 2 of 5
2011. ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยนครพนม
By: Joomla Free Templates