Error
  • JUser: :_load: Unable to load user with id: 65
  • JUser: :_load: Unable to load user with id: 50
การขนส่ง และ logistics

การขนส่ง และ logistics (9)

จากการที่จะมีการเปิดใช้สะพานข้ามแม่น้ำโขง เชื่อมไทย สปป.ลาวแห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน) ส่งผลให้ขณะนี้ในพื้นที่ตื่นตัวอย่างมากในการรองรับการเปิดสะพานดังกล่าว สิ่งที่เห็นได้ชัด คือ เรื่องมูลค่าที่ดินในแนวเส้นทางเพิ่มสูงขึ้นมากจากเดิมตารางวาละประมาณ 100,000- 200,000 บาท เพิ่มเป็นสูงกว่า 500,000-800,000 บาทแล้ว อีกทั้งยังมีการติดป้ายประกาศขายที่ดินและสวนยางจำนวนมาก จึงเริ่มมีการเปลี่ยนมือการครอบครองที่ดินเกิดขึ้น

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือที่เราเรียกกันว่า “ภาคอีสาน” เป็นภาคที่มี ความสาคัญยิ่งของประเทศไทย
สาเหตุ ที่กล่าวเช่นนี้ เนื่องจาก ภาคอีสานเป็นภาคที่มีศักยภาพเชิงพื้นที่สูงเพื่อการพัฒนา เชื่อมโยงกับประเทศ
เพื่อนบ้าน โดยเฉพาะ สปป.ลาว ทำให้ ที่ผ่านมามีการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจร่วมกันในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เป็นต้น โดยจังหวัดในภาคอีสานที่มี พื้นที่ชายแดนติดกับ สปป.ลาว มีหลาย
จังหวัด ได้แก่ นครพนม บึงกาฬ มุกดาหาร เลย หนองคาย อุบลราชธานี และอานาจเจริญ  โดยในจำนวนนี้
ม จังหวัดที่มี ศักยภาพสูงที่น่าจับตามองเป็นพิเศษ  เนื่องจากมีโครงการพัฒนาต่างๆ ที่โดดเด่นในปัจจุบัน โดยเฉพาะการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  ที่กำาลังจะกลายเป็นโอกาสในการพัฒนาให้ เป็นฐานการผลิตใหม่ของภาคอุตสาหกรรมอันจะเอื้อประโยชน์ ให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ ในระดับภูมิภาคตลอดจนในระดับประเทศได้อย่างกว้างขวาง ซึ่ง 3 จังหวัดที่กล่าวถึงได้ แก่ นครพนม มุกดาหาร และหนองคาย


อ่านต่อ

Thursday, 23 August 2012 18:48

Railway service in Cambodia

Written by

Railway freight services between Phnom Penh and Touk Meas commune, in Kampot province’s Banteay Meas district, the location of a Siam Cement factory about 40 kilometres north of Kampot town, began yesterday, finally putting the Toll Royal Railways concession on an earning basis.

According to Toll Royal Railways CEO David Kerr, the service will extend to Kampot town by the end of September and all the way to the Sihanoukville port by the end of this year.

Kerr said Siam Cement required a capacity of 1,000 tonnes of cement per week and that would increase over time to 2,000 tonnes per week. “We have the capacity to run several thousand tonnes per week,” Kerr said.

While he would not give prices for Toll Royal’s freight rates, Kerr said they were competitive with road trucking rates and that each train would take more than 50 trucks off the road. “Overloaded trucks accelerate depreciation of the roads,” he said. “The savings for government on road maintenance is significant.”

Kerr, who started work on the rehabilitation of train services in Cambodia in 2009 and has recently returned from Australia to resume his CEO position, said Toll Royal Railways had received ISO9000 accreditation as a commercial rail operator, the only such rail company in Asia to do so.

“We have a new train control system, new safe working systems, 15 locomotives, two from China and another 13 from France.”

สพพ.เซ็น๑.๖พันล้านช่วยสปป.ลาวสร้างทางรถไฟท่านาแล้ง-เวียงจันท์ คาด๒ปีแล้วเสร็จใช้รางขนาดมิเตอร์เกจเชื่อมโยงหนองคายและแหลมฉบังได้ทันที

ซึ่งนายอรรคนิต  บุรณศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัมนาเศรษฐกิจประเทสเพื่อนบ้าน(องค์การมหาชน)หรือ NEDA เปิดเผยว่าประเทศไทยได้ให้ความช่วยเหลือแก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) จำนวนเงิน ๑๖๕๐ ล้านบาท โดยเป็นเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าร้อยละ๓๐เงินกู้ร้อยละ๗๐ นับเป็นโครงการระยะที่๒ช่วงต่อจากหนองคายท่านาแล้ง (หนังสือพิมพ์ฐานเศรษบกิจปีที่๓๒ฉบับที่2749)

คลิกที่หัวข้อด้านบนเพื่ออ่านบทความแบบเต็มหน้า!!

ดูแผนที่จากกระทรวงคมนาคม GMS Economic Corridors Map (2167x2891 px)

บทความจาก Siamintelligence Unit  http://www.siamintelligence.com/gmc-economic-corridors/

--

GMS Economic Corridors หรือแปลเป็นภาษาไทยได้ว่า “ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง” มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการค้า การลงทุน ในภูมิภาคนี้โครงการนี้ได้รับเงินอุดหนุนจาก ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย หรือ ADB (Asian Development Bank) ในการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานหลายแขนง โดยเฉพาะเส้นทางคมนาคมทางถนน แต่ก็รวมถึงระบบไฟฟ้า โทรคมนาคม สิ่งแวดล้อม และกฎหมายด้วย โครงการเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 1998 ในที่ประชุมรัฐมนตรีของประเทศลุ่มน้ำโขงที่มะนิลา และประเทศไทยได้ลงนามในกรอบความร่วมมือตั้งแต่ปี 2535

ข้อมูลจาก มติชนสุดสัปดาห์ฉบับที่ ๑๖๕๑ หน้า 101

รายงานพิเศษ5 เดือนขาดดุลการค้า 7.7 หมื่นล้านบาทปมเงื่อน อยู่ที่ "น้ำมัน"

 

จากการแถลงของ นายการุณ กิตติสถาพร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ การค้าระหว่างประเทศเดือนพฤษภาคม 2549 มีมูลค่าการส่งออก 10,835.4 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 18.8% จากเดือนเดียวกันของปีก่อน มีมูลค่าการนำเข้า 11,481.8 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 6.4% สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ส่งผลให้ขาดดุลการค้า 646.4 ล้านเหรียญสหรัฐ สูงสุดในรอบ 11 เดือน แต่เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2548 ที่ขาดดุลการค้า 1,781.9 ล้านเหรียญสหรัฐ ตัวเลขขาดดุลในเดือนพฤษภาคม 2549 กลับลดลง 61.3% 

การส่งออกในเดือนพฤษภาคม 2549 ที่เพิ่มขึ้น 18.8% เป็นผลจากการส่งออกสินค้าเกษตรกรรมมูลค่าเพิ่มขึ้น 15.5% สินค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 14.6% และสินค้าอื่นๆ เพิ่มขึ้น 39.3%โดยสินค้าที่ส่งออกเพิ่มขึ้น เช่น ยางพารา อาหาร สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ยานยนต์และส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ เป็นต้น ส่วนสินค้าที่ส่งออกลดลง เช่น ข้าว ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง และน้ำตาล เป็นต้น

ดร. ธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สายงานเศรษฐกิจและโลจิสติกส์ เป็นหนี่งในผู้เชียวชาญด้าน logisitics ของประเทศไทย โดยท่านได้เผยแพร่ข้อมูลของท่านผ่านทาง website


บน website นี้มีบทความที่น่าสนใจจำนวนมาก ท่านสามารถอ่านบทความได้โดยตรงจาก
 

สำนักโลจิสติกส์การค้า มีกำหนดนำผู้ให้บริการโลจิกติกส์สร้างเครือข่ายโลจิสติกส์การค้าเยือนพม่าเพื่อให้ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยพบเจรจาการค้ากับผู้ประกอบการโลจิสติกส์ ผู้นำเข้า และผู้ส่งออกในประเทศพม่า รวมทั้งแสวงหาพันธมิตรทางการค้าและการลงทุนร่วมกับผู้ประกอบการท้องถิ่น เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจและตลาดส่งออก โดยใช้ประโยชน์จากการเปิดเสรีทางการค้า นำไปสู่การเปิดตลาดในกลุ่มตลาดเศรษฐกิจใหม่ 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tradelogistics.go.th/news_detail.aspx?id=42

2011. ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยนครพนม
By: Joomla Free Templates