Error
  • JUser: :_load: Unable to load user with id: 61

4 ชาติลุ่มน้ำโขง เปิดเส้นทางท่องเที่ยว โอกาสที่ผุดขึ้นท่ามกลางวิกฤต

 

ความพยายามของทุกฝ่ายที่จะผลักดันเส้นทางท่องเที่ยวใน 4 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนที่เริ่มมาตั้งแต่เมื่อเกือบ 2 ปีก่อน ขณะนี้เริ่มเป็นรูปธรรมขึ้นมาแล้ว                 วันที่ 2-3 ธันวาคม 2552 Jiang Pusheng เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประจำสิบสองปันนา และประธานสมาคมมิตรภาพระหว่างประเทศสิบสองปันนาได้นำคณะตัวแทนภาครัฐ-เอกชนสิบสองปันนา ทั้ง Chen Qizong รองผู้ว่าการเขตปกครองตนเองชนชาติไตสิบสองปันนา Lu Jingquan ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวสิบสองปันนา Den Xiping รองประธาน Yunnan Airport Group Co.,ltd. ฯลฯ เดินทางมาลงนามในบันทึกข้อตกลงกับสภาการท่องเที่ยวเชียงใหม่ เชียงราย                 เพื่อร่วมผลักดันเส้นทางการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนร่วมกัน โดยมีเนื้อหาครอบคลุม 8 ประเด็นหลักคือ

2011. ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยนครพนม
By: Joomla Free Templates