ดร.บัณฑิต บุญขาว

ดร.บัณฑิต บุญขาว

หลังจากการเข้าตรวจการก่อสร้างเขื่อนไซยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็ได้อนุมัติการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ที่ไซยบุรี เงินลงทุนการก่อสร้างส่วนใหญ่นั้นได้รับการสนับสนุนจากประเทศไทย โดยมีการทำข้อตกลงการขายไฟฟ้าที่ผลิตจากเขื่อนให้กับประเทศไทย อย่างไรก็ตามการอนุมัติการสร้างเขื่อนในครั้งนี้ก็มีเสียงต่อต้านเกี่ยวกับผลกระทบต่อการประมง และการเกษตรในประเทศ รวมถึงต่างประเทศด้วย แต่ก็ไม่มีเสียงคัดค้านจากประเทศอย่างเวียดนาม และเขมร

 

ที่มา: BBC

วันที่ 22 เมษายน 2555 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้นำเสนอสารคดีท่องประเทศลาว โดยเนื้อหาเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรณ์ธรรมชาติในลุ่มแม่น้ำโขง สามารถชมรายการย้อนหลังได้ตามลิ้งค์ ท่องแดนธรรมชาติ

ผู้นำหกประเทศลุ่มแม่น้ำโขงได้ทำข้อตกลงแผนพัฒนา 10 ปีเพื่อที่จะพัฒนา โปรโมท และแก้ปัญหาความยากจนของประเทศในลุ่มน้ำโขง ซึ่งประกอบด้วย เขมร ลาว พม่า ไทย เวียดนาม และจีนตอนล่าง (มณฑลยูนาน และกวางสี) โดยข้อตกลงทำขึ้นในงานประชุม GMS Summit ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

การประชุมกลุ่มผู้นำประเทศในลุ่มน้ำโขงได้ทำข้อตกลงวางแผนการพัฒนา 10 ปี ตั้งแต่ปี 2012 ถึง 2022 โดยเน้นความเข้มแข็งของกลุ่ม รวมไปถึงการแบ่งปันการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และความสมดุลทางธรรมชาติ

ข้อมูลจาก International.to

หลายท่านคงเคยได้ทานอาหารที่ปรุงจากปลาในแม่น้ำโขง เช่น ปลาปึก ปลาแข้ ปลาขาว เป็นต้น แต่รู้ไหมว่าในแม่น้ำโขงมีพันธุ์ปลาหลากหลายชนิดที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำโขง เว็บไซต์องค์กรแม่น้ำเพื่อชีวิตได้จัดทำเอกสารรวบรวมพันธุ์ปลาไว้ในเว็บไซต์ ท่านผู้อ่านท่านใดสนใจสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ พันธุ์ปลาแม่น้ำโขงตอนล่าง จากเชียงคานถึงปากชม

2011. ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยนครพนม
By: Joomla Free Templates