สอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

25 มิถุนายน     ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์


ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยนครพนม และบุคคลทั่วไป ที่ประสงค์สมัครเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม 

สมัครสอบและชำระค่าสมัครสอบ ตั้งแต่บัดนี้ถึง  15 มิถุนายน 2566
กรอกรายละเอียดในใบสมัครสอบ ที่นี่

สอบถามรายละเอียดได้ที่ facebook fanpage ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม