พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.นครพนม ปีการศึกษา 2563

15 ธันวาคม     อาคารศรีโคตรบูรณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม


มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยนครพนมทุกคนที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ อาคารศรีโคตรบูรณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

สามารถติดตามข่าวสารพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.นครพนม ได้ที่เว็บไซต์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยนครพนม หรือ ระบบลงทะเบียนบัณฑิต

หรือสอบถามข้อมูล ติดต่อ งานทะเบียน กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 042-532-477 ต่อ 702