การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 2

2-28 กุมภาพันธ์2564     วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม


วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 2 ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา

ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

- - 

ประเภทการแข่งขัน

1.การแข่งขันการนำเสนองานโดยใช้โปรแกรม POWER POINT

2.การแข่งขันทักษะด้านภาษาอังกฤษ


สมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ตั้งแต่ วันนี้ - 12 กุมภาพันธ์ 2564 

ณ งานทะเบียนและวัดผลประมวลผล วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

#มหาวิทยาลัยนครพนม #Nakhonphanomuniversity #วิทยาลัยธาตุพนม #การแข่งขันทักษะวิชาชีพ