พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2562

12 ธันวาคม - 1 กุมภาพันธ์2564     อาคารศรีโคตรบูรณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม


Download>> ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การเข้ารับการฝึกซ้อมและการเข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา2562