สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2/2564

16 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม2563     คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม


คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC ครั้งที่ 2/2564

เปิดรับสมัครสอบ ตั้งแต่วันนี้ - 6 ธันวาคม 2563 >>>> สมัครออนไลน์ได้ที่ http://npuli.npu.ac.th/npu/

วันสอบ : 23 ธันวาคม 2563

อัตราค่าสมัครสอบ

นักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม  1,200 บาท

บุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม   1,700 บาท

บุคคลทั่วไป    2,300 บาท

*** รับจำนวนจำกัด เพียง 150.- ท่าน