ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP ประจำปี 2563

9 กรกฎาคม - 12 กันยายน2563     มหาวิทยาลัยนครพนม


ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP ประจำปี 2563 ดังนี้ ครั้งที่ 1 : รับสมัครวันที่ 18 - 27 พฤศจิกายน 2562 สอบวันที่ 11 มกราคม 2563 ครั้งที่ 2 : รับสมัครวันที่ 23 - 31 มีนาคม 2563 สอบวันที่ 9 พฤษภาคม 2563 ครั้งที่ 3 : รับสมัครวันที่ 3 - 12 สิงหาคม 2563             สอบวันที่  12 กันยายน 2563

ลงทะเบียนในระบบ online ที่ >> www.atc.chula.ac.th <<

สอบถามเพิ่มเติ่มได้ที่
ศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯ โทร 02-218-3717
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยนครพนม โทร 042-511-433