เปิดภาคเรียน 1/2563

27 เมษายน - 17 มิถุนายน2563     มหาวิทยาลัยนครพนม


มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดภาคการเรียนทุกระดับการศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1/2563

วันที่ 29 มิถุนายน 2563