เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ประถมศึกษา

23 เมษายน - 31 พฤษภาคม2563     คณะครุศาสตร์


📢 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
.
📢 เปิดรับสมัคร นักศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ประถมศึกษา รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
.
สมัครด้วยตนเอง ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ทุกวัน (ไม้เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2563
.
ℹ️ รายละเอียดการรับสมัคร : http://admission.npu.ac.th/admis/?p=1712
.
ℹ️ ดาวน์โหลดใบสมัครออนไลน์ : http://edu.npu.ac.th/web/documents/DOCJOB63/2204631.docx
.
ℹ️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
งานรับเข้านักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
คุณอรอนงค์ คำคนซื่อ 042-587-181, 098-226-4476
รศ.ฉวีวรรณ พลสนะ 081-340-3401, ผศ.ดร.นาฏยาพร บุญเรือง 096-884-9726 และ อาจารย์ ดร.รชฏ สุวรรณกูฏ 081-768-6929
.
#เรียนต่อมหาวิทยาลัยนครพนม #NPU #สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ประถมศึกษา #ปริญญาโท EDU NPU