รับสมัครผู้ที่สนใจเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET

1-29 กุมภาพันธ์2563     สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยนครพนม


📣สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ
TU-GET Paper-based Test (PBT) ณ ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยนครพนม

🎯 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2563
💸 ค่าสมัครสอบ 1,200 บาท
🎯 สอบวันที่ 15 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.

☎️สอบถามรายละเอียด โทร. 0 4251 1433

** หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนหรือยกเลิกการจัดสอบ กรณีจำนวนผู้สมัครสอบน้อยกว่า 50 คน **

สามารถสมัครสอบได้ที่ http://npuli.npu.ac.th/npu/…

#TUGET #english #ทดสอบภาษาอังกฤษ #มหาวิทยาลัยนครพนม#สถาบันภาษา