รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก และระดับปริญญาโท หลักสูตรบัญชี ประจำปีการศึกษา 2563

16 มกราคม - 31 มีนาคม2563     สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยนครพนม


สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี (IBA) มหาวิทยาลัยนครพนม  เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก บัญชีดุษฎีบัณฑิต (บช.ด.)
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 มีนาคม 2563
http://iba.npu.ac.th/iba/?p=1500

📌 

หลักสูตรระดับปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.)
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มีนาคม 2563
http://iba.npu.ac.th/iba/?p=1495


สอบถามรายละเอียดเพิ่มติมโดยตรง : 
https://www.facebook.com/phapruke.ussahawanitchakit หรือ ID line @M.Acc_IBA2019
..................................................................................

" ได้ความรู้เต็มที่ เป็นนักวิจัยที่ยอดเยี่ยม เครือข่ายที่กว้างขวาง และมีความเป็นมืออาชีพแน่นอน ได้เรียนกับอาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษชาวไทยและชาวต่างประเทศ นำเสนอและศึกษาดูงานต่างประเทศ ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ" 
..................................................................................

#สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี #ปริญญาเอก #ปริญญาโท#มหาวิทยาลัยนครพนม #เรียนต่อมหาวิทยาลัยนครพนม