กำหนดการฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยนครพนม

7-9 ธันวาคม2562     อาคารศรีโคตรบูรณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม