Nakhon Phanom University
Nakhon Phanom University
  รายชื่อผู้ที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล อีเมล์ คณะ/วิทยาลัย เวลาที่ลงทะเบียน ประเภท
1   ดร.สุภา    จิรวัฒนานนท์ aungjira@npu.ac.th วิทยาลัยการบินฯ 2017-06-23 10:21:48 เจ้าหน้าที่/อาจารย์
2   ประเดิมพงษ์    กุมลา 602050420283@npu.ac.th วิทยาลัยธาตุพนม 2017-06-23 08:18:07 นักศึกษา
3   จักรพรรดิ์    บุปผาชาติ 602050420135@npu.ac.th วิทยาลัยธาตุพนม 2017-06-23 08:15:06 นักศึกษา
4   ATTACHAT    Mimacha 592003@npu.ac.th โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 2017-06-21 13:07:46 นักศึกษา


รายชื่อผู้ที่ไม่สามารถอนุมัติได้ (เนื่องจากติดปัญหาเรื่อง อีเมล์ หรือ รหัสผ่าน)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล อีเมล์ คณะ/วิทยาลัย เวลาที่ลงทะเบียน ประเภท หมายเหตุ
*** ยังไม่มีข้อมูล ***