ออนไลน์ตอนนี้ 1 คน
IP ผู้ออนไลน์ 184.73.85.45
สถิติเข้าใช้ระบบ 262,538 ครั้ง
เริ่มนับสถิติ 19 พ.ย. 2552
 
วัน พฤหัสบดี ที่ 24 กรกฎาคม 2557 เวลา   น.
     
 
ขณะนี้ปิดระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2557 แล้ว

ระดับ ปริญญาตรี
 • คลิกดูรายละเอียด
 •  
  ระดับ ปวช./ปวส.
 • ผู้ที่จะสมัครเข้าศึกษาในระดับ ปวช./ปวส. สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่คณะ/วิทยาลัย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 •  

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.นครพนม ระบบรับตรงทั่วประเทศ (รอบที่ 2)

  ประกาศ

  เนื่องจากการรับสมัครนักศึกษารอบที่ 2 ปีการศึกษา 2557 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 5 ปี (คบ.) ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประกอบไปด้วยสาขาวิชา
 • การศึกษาปฐมวัย
 • คอมพิวเตอร์ศึกษา
 • วิทยาศาสตร์
 • ภาษาอังกฤษ
 • สังคมศึกษา
 • ไม่ได้เปิดรับสมัครในตอนนี้ แต่เนื่องจากผู้ดูแลระบบไม่ได้ทำการปิดการรับสมัครของสาขาวิชาดังกล่าว
  จึงทำให้มีผู้ที่ทำการสมัครสาขาวิชาดังกล่าวไปแล้วส่วนหนึ่ง จึงขอแจ้งให้ผู้ที่สมัครสาขาวิชาดังกล่าวไปแล้วนั้น
  อย่าพึ่งดำเนินการชำระเงินค่าสมัคร หากชำระเงินไปแล้ว หากต้องการเปลี่ยนสาขาวิชา
  ให้โทรศัพท์มาแจ้งที่เบอร์ 042-532477-8 ต่อ 403,405 ในวันเวลา ราชการ
  หากยังไม่ชำระเงินค่าสมัคร และไม่ต้องการเปลี่ยนสาขาวิชา ก็ไม่ต้องดำเนินการใดๆ ครับ


  ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูง
   
       
   
  พัฒนาระบบโดย : นายอภิชาติ จำปา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1
  เลขที่ 103 ม.3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 401
  ติดปัญหาการใช้ระบบโปรดแจ้งมาที่ 0-4253-2477-8 ต่อ 405.