ออนไลน์ตอนนี้ 6 คน
IP ผู้ออนไลน์ 54.198.36.179
สถิติเข้าใช้ระบบ 224,192 ครั้ง
เริ่มนับสถิติ 19 พ.ย. 2552
 
วัน ศุกร์ ที่ 18 เมษายน 2557 เวลา   น.
     
 

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนกีฬา ศิลปวัฒนธรรม2557

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระบบรับตรง (ระดับ ป.ตรี) 2557 (แก้ไขหน้าที่ 2)

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระบบรับตรง (ระดับ ปวช. - ปวส.) 2557


ขณะนี้ ปิดระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ เฉพาะระดับปริญญาตรี
ส่วนระดับ ปวช. - ปวส. สามารถสมัครได้ตามปกติ

มหาวิทยาลัยนครพนม จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระบบรับตรงทั่วประเทศ
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 2 ) ในวันที่ 1 พ.ค. 2557 ทาง www.npu.ac.th/edus/entry_online


ประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์สอบความรู้ความสามารถทางวิชาเอก/สอบวัดแววความเป็นครู/สอบสัมภาษณ์ ระบบรับตรงทั่วประเทศ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557

 
     
 
พัฒนาระบบโดย : นายอภิชาติ จำปา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1
เลขที่ 103 ม.3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 401
ติดปัญหาการใช้ระบบโปรดแจ้งมาที่ 0-4253-2477-8 ต่อ 405.