ออนไลน์ตอนนี้ 8 คน
IP ผู้ออนไลน์ 54.90.195.67
สถิติเข้าใช้ระบบ 268,729 ครั้ง
เริ่มนับสถิติ 19 พ.ย. 2552
 
วัน จันทร์ ที่ 22 กันยายน 2557 เวลา   น.
     
 

รับสมัครนักศึกษา


 
     
 
พัฒนาระบบโดย : นายอภิชาติ จำปา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1
เลขที่ 103 ม.3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทรศัพท์ 0-4253-2477-8 ต่อ 401
ติดปัญหาการใช้ระบบโปรดแจ้งมาที่ 0-4253-2477-8 ต่อ 405.