ตรวจสอบรหัสระบุตัวบุคคล ที่ต้องใช้ในการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ผ่านระบบ เคลียริ่งเฮาส์
  ระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก :
   
 
  *** หากตรวจสอบแล้วไม่พบข้อมูล กรุณาแจ้งมาที่ 0-4253-2477-8 ต่อ 405 ครับ
  หมายเหตุ : นักเรียนต้องนำรหัสระบุตัวบุคคลนี้ ไปทำการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ที่เว็บไซต์ www.cuas.or.th ในระหว่างวันที่ 11 - 17 มีนาคม 2555 ครับ
  - นักเรียนที่สมัครคณะ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ไม่ต้องยืนยันสิทธิ์ผ่านเคลียริ่งเฮาส์
  - เฉพาะนักเรียนที่สมัครในระดับ ป.ตรี ระบบ ปกติ
   
  เข้าสู่หน้าหลัก