สรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 25 สิงหาคม 2560

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดการประชุมเพื่อสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 1 ซึ่งมีผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจำนวน 2 รายได้แก่
1.รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข
2.รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ ชุติมา

โดยมี นายทรงยศ  โรจนวีระ กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการสรรหา

ทั้งนี้ สามารภติดตามผลการสรรหาได้ที่ http://npu.ac.th/council2013

IMG_9523 IMG_9527 IMG_9534 IMG_9536 IMG_9550 IMG_9559
engineer