ประชาสัมพันธ์

ประกาศ
หมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ

>>>
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง <<<

>>แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการเลือกตั้ง<<

>>แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการเลือกตั้ง (เพิ่มเติม)<<

ka copyข่าวการสรรหา คณบดี/ผู้อำนวยการ

xxxx
ประกาศ (วิทยาลัยการท่องเที่ยวฯ)
รับสมัครและเสนอชื่อฯ 
ตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวฯ 13 สิงหาคม- 30 สิงหาคม 2562
xxxx
ประกาศ (สำนักวิทยบริการ)
ขยายเวลารับสมัครและเสนอชื่อฯ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ  20 มิถุนายน- 22 กรกฎาคม 2562

ประมวลภาพ

IMG_9758
สรรหาคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
IMG_1238
สรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
IMG_9527
สรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์