หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประกาศ มนพ. เรื่อง ข้อปฏิบัติของบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศ มนพ. เรื่อง การฝึกซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ฯ ปีการศึกษา 2562
ระเบียบ มนพ. ว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ.2563
แบบคำร้องแสดงความประสงค์ขอแต่งกายตามเพศสภาพเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
แบบคำร้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
   
 
เผยแพร่โดย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2562
โทรศัพท์ 0 4253 2477-8 ต่อ 204 - 207