ข่าวสารและกิจกรรม

 • ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงกลุ่มจังหวัดสนุก (สกลนคร,นครพนม,มุกดาหาร) ประจำปีการศึกษา 2558
 • เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระบบรับตรงทั่วประเทศ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
 • เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระบบรับตรงทั่วประเทศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2558
 • ข่าวสารการรับพระราชทานปริญญาบัตร "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงเปิดหอพระพุทธพิทยมงคล ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย และพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2556" คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 • คำสั่งแต่งตั้งมหาวิทยาลัยนครพนม

  ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม

  ระดับบัณฑิตศึกษา

 • เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท รุ่น ที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2558
 • ระดับปริญญาตรี

  สถิติเว็บไซต์

  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 1