ข่าวประชาสัมพันธ์


ปฏิทินกิจกรรม

22 ก.พ. 2561
8.30 - 16.30 น.

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม
โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร


เอกสาร/ประกาศ ทางการศึกษา

ภาพกิจกรรม