ผลงานนักศึกษา

  • Home
  • ผลงานนักศึกษา
  • นศ.วิทยาลัยธาตุพนม มนพ. รับรางวัลรองชนะเลิศ จากการแข่งขัน 1st Energy and Electricity Market Business Decision Simulation Competition ณ ประเทศจีนมหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับรางวัล อันดับที่ 2 (ร่วม) Second prize จากการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันการจำลองตัดสินใจในตลาดธุรกิจพลังงานและไฟฟ้า ครั้งที่ 1 (1st Energy and Electricity Market Business Decision Simulation Competition) ณ Shanghai University of Electric Power เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2562 ที่ผ่านมา

ทีมนักศึกษาวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยธาตุพนม ได้เข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ จากทั้งสิ้น 40 ทีม จาก 8 ประเทศ โดยได้คะแนนรวมอันดับ 1 ของสาย (จากการแบ่งทีม 4 สาย) ทำให้ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 1st Energy and Electricity Market Business Decision ณ Shanghai University of Electric Power เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้ร่วมแข่งขันกับทีมนักศึกษาทั้งหมด 9 ทีม จาก 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย จีน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ศรีลังกา และเวียดนาม และได้รับรางวัลอันดับที่ 2 (ร่วม) มาครองได้สำเร็จ สร้างชื่อเสียงอย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยนครพนมและประเทศไทย

รายชื่อนักศึกษาวิทยาลัยธาตุพนม ที่ได้รับรางวัล มีดังนี้

ชื่อทีม “Electrical Energy for the Future"

1.นายธีรพันธ์ แสงสุวรรณ์ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

2.นายวรายุ คำรังษี นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

3.นางสาวทรรศนีย์ นันชนะ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

4.นางสาวพรพรรณ ราชมะณี  นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

ภาพ/ข่าว : วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

#นักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม #ความเป็นนานาชาติ #ผลงานนักศึกษา #NPU #NPUfamily


HOT LINK