NPU CHANNEL : NPU TALK

  • Home
  • NPU CHANNEL : NPU TALK
  • NPU TALK The Leader EP.9 | สร้างเสริมและพัฒนานักศึกษาเพื่อก้าวสู่ความเป็นพลเมืองโลกอย่างสมบูรณ์ | ผศ.ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ

NPU TALK The Leader EP.9 | สร้างเสริมและพัฒนานักศึกษาเพื่อก้าวสู่ความเป็นพลเมืองโลกอย่างสมบูรณ์ | ผศ.ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ

นายปิติพงษ์ เหล่าหงษ์สา 2024-05-23 10:32:48 387

รายการที่จะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง ได้รู้จักกับเรื่องราว ความคิด ตัวตน คน ม.นครพนม ที่น่าสนใจ
ติดตามรับชมเรื่องราวของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ไปพร้อมกับเราได้ในรายการ NPU TALK ตอน The Leader Ep.9 " สร้างเสริมและพัฒนานักศึกษาเพื่อก้าวสู่ความเป็นพลเมืองโลกอย่างสมบูรณ์ "
ดำเนินรายการ : วรรณวชิรา จันทะเมธี
ผลิตรายการโดย งานสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม
Facebook: NPUThailand
YouTube: NPUThailand
TikTok: NPUThailand
website: www.npu.ac.th
Radio: FM102.50MHz


VIDEO


HOT LINK