NPU CHANNEL : NPU TALK

  • Home
  • NPU CHANNEL : NPU TALK
  • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.นครพนม ร่วมปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน 20 % ใน 6 เดือน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.นครพนม ร่วมปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน 20 % ใน 6 เดือน

นางสาวอรปวีณ์ บัวชู 2019-07-15 09:17:38 397

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.นครพนม ร่วมปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน 20 % ใน 6 เดือน มหาวิทยาลัยนครพนมรณรงค์การประหยัดพลังงานสู่เป้าหมาย 20 % ใน 6 เดือน ภายใต้โครงการ "NPU Family's Energy Saving for All" ตามนโยบายการประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัยนครพนม และยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาด้านการประหยัดพลังงานของประเทศ โดยสัปดาห์นี้เป็นการส่งมอบภารกิจพิชิตการลดใช้พลังงานที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม และจะทำการส่งมอบภารกิจพิชิตการลดใช้พลังงานในส่วนของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/หน่วยงาน ของมหาวิทยาลัยนครพนมในลำดับต่อไป #NPUSavingforAll #NPUFamily #SaveEnergy #20เปอร์เซ็นต์นี้เพื่อโลกเพื่อเรา ------------------------------------------------------------------- ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ : www.npu.ac.th Facebook: Nakhon Phanom University Thailand Youtube: http://www.youtube.com/c/TheNPUCHANNEL #npuchannel #wenpu #npufamily


VIDEO


HOT LINK