• September 24, 2018
  • Online 28
มนพ. เข้าร่วมงานเฉลิมฉลอง “232 ปี นครพนม ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์”

 

Post By : นายพัฒนะ พิมพ์แน่น   Date : 13/09/2561 16:50:09 | Views : 18

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมงานเฉลิมฉลอง 232 ปี เมืองนครพนม ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ โดยมีนักศึกษาจำนวนกว่า 1,500 คน พร้อมใจกันรำถวายบูชาเฉลิมฉลองเมืองนครพนม ด้วยท่วงท่าและลีลาที่สวยงาม แสดงออกถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ในการร่วมสร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของเมืองนครพนม ซึ่งมีประชาชนร่วมให้กำลังใจ และชมการแสดงเป็นจำนวนมาก

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด