• December 16, 2018
  • Online 12
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

 

Post By : นายพัฒนะ พิมพ์แน่น   Date : 06/08/2561 09:43:25 | Views : 97

มหาวิทยาลัยนครพนม จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ แนะนำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย พร้อมเป็นประธานในการบรรยายพิเศษหัวข้อ “การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยนครพนม”

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด