• March 18, 2019
  • Online 5
มนพ. สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561

 

Post By : นายพัฒนะ พิมพ์แน่น   Date : 12/04/2561 20:47:36 | Views : 163

มหาวิทยาลัยนครพนม จัดงานสงกรานต์ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่อ “ปีใหม่ไทย วิถีไทย มหาสงกรานต์ ชาว NPU” ณ บริเวณพื้นที่ศูนย์การศึกษาบ้านเนินสะอาด ต.นาราชควาย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานเปิดงาน

โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยภายในงานได้มีพิธีสรงน้ำพระพุทธพิทยมงคล ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย ,การบายศรีสู่ขวัญ ,รดน้ำขอพรผู้บริหาร ผู้เกษียณอายุราชการ และผู้สูงอายุจากโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนาราชควายจำนวนกว่า 100 คน เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย และเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด