• May 25, 2019
  • Online 14

มหาวิทยาลัยนครพนม ทำ MOU ร่วมกับสถานศึกษาเครือข่าย

: นางสาวนาตาชา มาลาพัฒน์   : 05 ธ.ค. 2561 เวลา 10:33:28 น. | : 121

วานนี้ (4 ธันวาคม 2561) เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ในนามของตัวแทนมหาวิทยาลัยนครพนม ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร, วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย, วิทยาลัยการอาชีพนาแก และวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล เพื่อยืนยันว่ามหาวิทยาลัยนครพนมจะร่วมมือกับสถาบันเครือข่ายในด้านวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การบริการวิชาการ งานวิจัย รวมถึงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการร่วมกัน ณ วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม


ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

 

รอบรั้วกันเกรา : มหาวิทยาลัยนครพนม ทำ MOU ร่วมกับสถานศึกษาเครือข่าย
รอบรั้วกันเกรา : มหาวิทยาลัยนครพนม ทำ MOU ร่วมกับสถานศึกษาเครือข่าย
รอบรั้วกันเกรา : มหาวิทยาลัยนครพนม ทำ MOU ร่วมกับสถานศึกษาเครือข่าย
รอบรั้วกันเกรา : มหาวิทยาลัยนครพนม ทำ MOU ร่วมกับสถานศึกษาเครือข่าย
รอบรั้วกันเกรา : มหาวิทยาลัยนครพนม ทำ MOU ร่วมกับสถานศึกษาเครือข่าย
รอบรั้วกันเกรา : มหาวิทยาลัยนครพนม ทำ MOU ร่วมกับสถานศึกษาเครือข่าย
รอบรั้วกันเกรา : มหาวิทยาลัยนครพนม ทำ MOU ร่วมกับสถานศึกษาเครือข่าย
รอบรั้วกันเกรา : มหาวิทยาลัยนครพนม ทำ MOU ร่วมกับสถานศึกษาเครือข่าย
รอบรั้วกันเกรา : มหาวิทยาลัยนครพนม ทำ MOU ร่วมกับสถานศึกษาเครือข่าย
รอบรั้วกันเกรา : มหาวิทยาลัยนครพนม ทำ MOU ร่วมกับสถานศึกษาเครือข่าย
รอบรั้วกันเกรา : มหาวิทยาลัยนครพนม ทำ MOU ร่วมกับสถานศึกษาเครือข่าย
รอบรั้วกันเกรา : มหาวิทยาลัยนครพนม ทำ MOU ร่วมกับสถานศึกษาเครือข่าย
รอบรั้วกันเกรา : มหาวิทยาลัยนครพนม ทำ MOU ร่วมกับสถานศึกษาเครือข่าย
รอบรั้วกันเกรา : มหาวิทยาลัยนครพนม ทำ MOU ร่วมกับสถานศึกษาเครือข่าย
รอบรั้วกันเกรา : มหาวิทยาลัยนครพนม ทำ MOU ร่วมกับสถานศึกษาเครือข่าย

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด