• June 17, 2019
  • Online 4

มนพ. ขอบคุณ ซีพี มอบทุนสร้างโอกาสทางการศึกษา

: นายพัฒนะ พิมพ์แน่น   : 11 ต.ค. 2561 เวลา 18:56:24 น. | : 135

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ให้การต้อนรับคณะกรรมการจาก บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด(มหาชน) และกล่าวให้โอวาทนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ในโอกาสที่ทางบริษัทฯ ได้เดินทางมาสัมภาษณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อขอรับทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2561

ทั้งนี้ ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก ได้กล่าวขอบคุณ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด(มหาชน) ที่มอบโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ได้ฝึกฝนและพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนนำความรู้ความสามารถ ไปต่อยอดทางการศึกษาในการพัฒนาประเทศต่อไป

พร้อมกันนี้ยังได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา โดยมีใจความว่า “การที่จะได้รับทุนการศึกษานั้นถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักศึกษา นักศึกษาผู้ได้รับทุน จะต้องเป็นผู้มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ ไม่กลัวความยากลำบาก พร้อมสามารถอุทิศกำลังและสติปัญญาในการสร้างอาชีพ ซึ่งเป็นพื้นฐานการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ”

นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยนครพนมยังได้มีการเจรจาขอความอนุเคราะห์จากทางบริษัทฯ เพิ่มทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาอีกด้วย


ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม


 

รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ขอบคุณ ซีพี มอบทุนสร้างโอกาสทางการศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ขอบคุณ ซีพี มอบทุนสร้างโอกาสทางการศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ขอบคุณ ซีพี มอบทุนสร้างโอกาสทางการศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ขอบคุณ ซีพี มอบทุนสร้างโอกาสทางการศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ขอบคุณ ซีพี มอบทุนสร้างโอกาสทางการศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ขอบคุณ ซีพี มอบทุนสร้างโอกาสทางการศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ขอบคุณ ซีพี มอบทุนสร้างโอกาสทางการศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ขอบคุณ ซีพี มอบทุนสร้างโอกาสทางการศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ขอบคุณ ซีพี มอบทุนสร้างโอกาสทางการศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ขอบคุณ ซีพี มอบทุนสร้างโอกาสทางการศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ขอบคุณ ซีพี มอบทุนสร้างโอกาสทางการศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ขอบคุณ ซีพี มอบทุนสร้างโอกาสทางการศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ขอบคุณ ซีพี มอบทุนสร้างโอกาสทางการศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ขอบคุณ ซีพี มอบทุนสร้างโอกาสทางการศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ขอบคุณ ซีพี มอบทุนสร้างโอกาสทางการศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ขอบคุณ ซีพี มอบทุนสร้างโอกาสทางการศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ขอบคุณ ซีพี มอบทุนสร้างโอกาสทางการศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ขอบคุณ ซีพี มอบทุนสร้างโอกาสทางการศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ขอบคุณ ซีพี มอบทุนสร้างโอกาสทางการศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ขอบคุณ ซีพี มอบทุนสร้างโอกาสทางการศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ขอบคุณ ซีพี มอบทุนสร้างโอกาสทางการศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ขอบคุณ ซีพี มอบทุนสร้างโอกาสทางการศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ขอบคุณ ซีพี มอบทุนสร้างโอกาสทางการศึกษา
รอบรั้วกันเกรา : มนพ. ขอบคุณ ซีพี มอบทุนสร้างโอกาสทางการศึกษา

 

 

ลิงค์ด่วน | ลิงค์ด่วนทั้งหมด